Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help


    Naar Huis ][ Back Home

Doelstelling CliŽntenfamilieraad 'Clifa'

Boven alles staat natuurlijk de hoofdtaak  het nauwlettend erop toezien, dat de psychogeriatrische bewoners een menswaardige behandeling krijgen. Daarop dienen wij allen alert te zijn en bij afwijkingen direct handelend op te treden naar de verantwoordelijke personen. Gelukkig kan worden gesteld dat in Evean Oostergouw daar nog nimmer reden voor is geweest.

Dat dit de komende jaren zo mag blijven is de wens van de CliŽntenfamilieraad.

 

De cliŽntenfamilieraad ĎClifaí probeert de tijd, voor de cliŽnt in de verpleegunit of die in huis verblijft, zo zinvol en behulpzaam mogelijk in te vullen. De wijze waarop wij dit trachten te doen, kunt u aan onderstaande voorbeelden zien:

Open spreekuur wat wij houden op iedere dinsdagmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur in onze kamer op de begane grond, tegenover de kapsalon

▼ Bijwonen van vergaderingen met o.a de locatiemanager voor dit huis, regionale LOC overleggen, centrale cliŽntenraad vergaderingen, RPCP bijeenkomsten

Informeren via Clifa Nieuws, brochure uitgifte en niet te vergeten via onze informatie website op internet, te vinden onder www.clifa.nl.

Welkom te heten in onze kamer, gewoon voor een praatje of een kop koffie

▼ Voor patiŽnten, die verblijven in de verpleegunit [ medisch centrum De Heel ] bestaat de mogelijkheid ons telefonisch te bereiken op maandag en woensdag, tussen 11.00 en 14.00 uur, onder telefoonnummer  647 25 54 of via de receptie, waar een boodschap achter gelaten kan worden, onder telefoonnummer 647 25 00.

 Opzet Familieraad
In maart 1982 deed de directie van Oostergouw het verzoek aan de relaties van de toenmalige bewoners van de psychogeriatrische afdelingen om tot het oprichten van een Familieraad. In juni van dat zelfde jaar werd het concept reglement ter goedkeuring aan de relaties voorgelegd en diezelfde avond was de Familieraad een feit. 

 Opzet Cliëntenraad
Vanuit de regering kwam de wettelijke verplichting om Cliëntenraden te installeren in de verpleeghuizen. Dit gebeurde per december 1996 in Oostergouw. De samenwerkingsovereenkomst met de directie* is in mei 1997 getekend. De overheid beoogt met de instelling van CliŽntenraden meer inspraak. De Cliëntenraad bestaat uit leden van de Familieraad en hoofdzakelijk uit bewoners van de somatische afdelingen. [Somatiek= lichamelijke zieken.]  Zij komen op voor anderen- of hun eigen belangen binnen de somatische afdelingen verdeeld over Evean Oostergouw.
De Locatie manager voor verpleeghuis Oostergouw is Paul Wouters en Hans Admiraal is belast voor behandelzaken, binnen de verpleeghuizen van Evean zorg.
*de directie is per 1 januari overgegaan in de Raad van Bestuur Evean Zorg

De Cliëntenfamilieraad 'Clifa' is een onafhankelijke raad voor verpleeghuis Evean Oostergouw.                                                                   De raad heeft zich ten doel gesteld drempel verlagend te werken, in het belang van de bewoner en relatie. Dit tracht de raad te doen door het verlenen van opvang, begeleiding, informatieverstrekking, bemiddeling en om als luisterend oor er te zijn. Zij komt op voor de belangen van de bewoners en relaties. De eventuele miscommunicatie tussen bewoner of relatie, familie en het verplegend personeel op te vangen en te verbeteren. Men zou kunnen zeggen dat de raad als buffer functioneert. Wederzijds vertrouwen is hierbij een essentieel punt.

Vergaderfrequentie Cliëntenraad en Familieraad:
De vergaderingen met de Locatie manager zijn om de maand, te weten iedere 2e maandag van de maand. Daarbij zijn aanwezig de leden van de Cliëntenraad en de leden van de Familieraad. Vooraf gaande aan de vergadering tussen de Locatie manager en de Cliënten- Familieraad vindt een voorvergadering plaats met het dagelijks bestuur van de Familieraad en de leden van de Cliëntenraad. Samen worden de agendapunten in overleg samengesteld. De secretaris stuurt deze door naar het secretariaat van zorg zaken. De Familieraad vergadert onderling één keer per maand. Dit om elkaar zo goed mogelijk te kunnen informeren over het wel en wee binnen Evean Oostergouw. 

 Familieraad:
De contactpersoon (voor iedere psychogeriatrische afdeling hoort er een vertegenwoordiger van de familieraad te zijn) voert maandelijks overleg met het afdelingshoofd en bezoekt regelmatig de vergaderingen die de Familieraad intern en met de Locatie manager houdt.

Eén van de belangrijkste taken van de Familieraad is wel de opvang en begeleiding van de nieuwe bewoner en relatie tijdens opname en verblijf op ťťn van de 5 psychogeriatrische afdelingen binnen Evean Oostergouw. Waarbij vooral de aandacht uitgaat naar de begeleidende relatie. Deze begeleiding wordt als zeer positief aangemerkt bij de relaties. Vooral zij die het emotioneel moeilijk hebben, vinden het een steun met ‘lotgenoten’ te kunnen praten. Verder reiken wij op de verjaardag van de bewoner een attentie aan en bezoeken regelmatig de afdeling. (Psychogeriatrisch= de dementerende mens)

 Open spreekuur
Eťn maal per week houdt de raad ‘Open Spreekuur’. Het spreekuur wordt door de leden van de Familieraad roulerend gehouden in de kamer van de Familieraad. [begane grond] tegenover de kapsalon. Dit spreekuur is bedoelt voor de somatische bewoners en hun familie/relatie of voor relaties van de psychogeriatrische afdelingen. En voor een ieder die met vragen zit of gewoon voor een praatje of een kop koffie.

 Clifa Nieuwsbrief
Deze  nieuwsbrief verschijnt om de drie weken. Het houdt u kort op de hoogte van huishoudelijke mededelingen, opmerkelijke nieuwsfeiten en bespreekpunten.

 Krantje
'Clifa Nieuws', verschijnt 1 maal per 2 maanden en is een uitgave van de CliŽntenfamilieraad.
'Clifa Nieuws' is bestemd voor de bewoners, relaties, vrijwilligers en geïnteresseerden. U kunt een gratis exemplaar aanvragen onder bovengenoemd adres.


  About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster Nel Koppers   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.