Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
    Naar Huis ][ Back Home

ZIEKTEBEELDEN: 
                                      Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een aandoening waarbij het functioneren van de hersenen langzaam achteruit gaat. Meestal begint de ziekte na het zeventigste levensjaar. De precieze oorzaak van de ziekte van Alzheimer is nog steeds niet bekend. 10% van de mensen met de ziekte van Alzheimer heeft de erfelijke variant van deze aandoening.

Er zijn (globaal) twee vormen van de ziekte van Alzheimer: de ene vorm begint rond het vijftigste jaar, de andere vorm treedt op oudere leeftijd op. Boven de zeventig jaar neemt de kans op Alzheimer snel toe. Naar schatting hebben ongeveer 150.000
mensen in Nederland de ziekte Alzheimer. Er zijn geen mogelijkheden om het ontstaan van de ziekte van Alzheimer te voorkomen.

Diagnostiek
Bij de ziekte van Alzheimer gaan in bepaalde delen van de hersenen cellen verloren, met functieverlies als gevolg. Bij deze aandoening kunnen de volgende symptomen op de voorgrond treden:

- ernstige vergeetachtigheid;
- niet meer weten waar je bent of welke dag het is (desoriëntatie);
- vermindering van de verstandelijke vermogens;
- taalstoornissen;
- persoonlijkheidsveranderingen.

Wanneer uitgesloten is dat er sprake is van een depressie of een lichamelijke aandoening die de symptomen veroorzaakt, is de kans op de ziekte van Alzheimer groot. Een definitieve diagnose kan overigens pas na de dood worden vastgesteld.
Daarvoor moet een uitgebreid microscopisch hersenonderzoek verricht worden.

Behandeling van de ziekte van Alzheimer
De ziekte van Alzheimer is nog niet te genezen. De enige mogelijke behandeling bestaat uit het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven en zo veel mogelijk activering.

Verder is er een medicijn ontwikkeld dat de gevolgen van de ziekte van Alzheimer metongeveer een half jaar vertraagt (Exelon (rivastigmine), Novartis). Sommige mensen in de beginfase van de ziekte gaan minder snel achteruit als ze het medicijn gebruiken.
Het middel werkt echter lang niet bij iedereen.

Informatie
Alzheimer Nederland is de naam van het samenwerkingsverband tussen de landelijkeAlzheimerstichting en 33 regionale Alzheimer Verenigingen. Het bureau vanAlzheimer Nederland is gevestigd in Bunnik. 
Alzheimer Nederland geeft voorlichting over dementie, biedt ondersteuning aan direct betrokkenen, bevordert de deskundigheid van vrijwillige en professionele zorgverleners, en stimuleert wetenschappelijk onderzoek op het gebied van (de zorgverlening bij) dementie.

De Alzheimerstichting biedt dag en nacht bereikbare ondersteuning en informatie via de Alzheimertelefoon (030) 6567511. 
 
 

Bron: http://www.Ziekenhuis.nl
http://www.alzheimer-ned.nl

                    

   ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.