Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
    Naar Huis ][ Back Home

ZIEKTEBEELDEN: 
                                     Multiple Sclerose

Deze nogal eens voorkomende neurologische stoornis van onbekende oorzaak treedt het vaakst op bij jonge volwassenen. De ziekte kan soms familiair optreden. Een sterke associatie tussen multiple sclerose en specifieke HLA antigenen geeft steun aan de theorie van een genetische predispositie. Velen geloven dat de ziekte een immunologische basis heeft. Als eerste verschijnselen treden onder andere veelal op; krachtsverlies, dove gevoelens, tintelingen en onhandigheid in arm of been, dubbelzien, evenwichtsstoornissen of sfincterstoornissen zoals urineretentie of incontinentie. De symptomen kunnen na enkele dagen of weken verdwijnen, hoewel onderzoek dan toch wel vaak een zekere restuitval laat zien. Bij de meeste patiënten is er dan een interval van maanden of jaren na een eerste periode, voordat nieuwe symptomen optreden óf de originele symptomen terugkeren. Tenslotte zullen de recidieven of de veelal incomplete remissies aanleiding geven tot toenemende invaliditeit met krachtsverlies, spasticiteit en ataxie (stoornis in het ordenen van bewegingen) van de ledematen, gestoord gezichtsvermogen en urine-incontinentie. Minder vaak zijn de symptomen geleidelijk progressief vanaf het begin en ontwikkelt zich invaliditeit in een relatief vroeg stadium. De diagnose kan niet betrouwbaar zeker gesteld worden, tenzij het totale klinische beeld duidt op een aandoening van diverse delen van het centrale zenuwstelsel op diverse tijden. Een aantal factoren (bijv. infectie of trauma) kan verergeringen veroorzaken. Ook treden recidieven vaker op in de eerste 2 tot 3 maanden na een zwangerschap, ten gevolge van de grotere eisen en stressperiodes die in de periode na de bevalling optreden.

Diagnostiek
Diverse onderzoeken zoals onder andere klinisch neurofysiologisch onderzoek, bloedonderzoek, liquoronderzoek, ct-scanning en mri-scanning kunnen de diagnose bevestigen.

Therapie
Een gedeeltelijk herstel van acute exacerbaties kan op redelijke gronden verwacht worden, maar verdere recidieven kunnen optreden zonder voorspellende verschijnselen. Er zijn geen tot beperkte mogelijkheden om progressie van de ziekte te voorkomen. Een zekere mate van invaliditeit kan toch wel het resultaat zijn, maar ongeveer de helft van de patiënten is, zelfs 10 jaar na het begin van de symptomen, zonder duidelijke invaliditeit. Uitgaande van acute recidieven kan het herstel in de tijd bevorderd worden door behandeling met corticosteroïden maar de mate van herstel wordt niet beïnvloed. Lange termijn behandeling met corticosteroïden heeft geen positief resultaat en voorkomt verdere recidieven niet. Diverse onderzoekingen hebben aanwijzingen gegeven dat intensieve immunosuppressieve therapie met cyclosfosfamide intraveneus toegediend in hoge doses kan helpen om het beloop tot stilstand te brengen bij progressieve actieve multiple sclerose. Interferon wordt steeds vaker gebruikt bij de preventie van recidieven. In alle gevallen is zorg voor de algemene gezondheidstoestand van belang. Extreme vermoeidheid moet vermeden worden en patiënten moeten rust nemen gedurende periodes van acuut recidief.

 

 

Bron: http://www.health.tno.nl:80/wie_we_zijn/organisatie/kenniscentra/ms_research.html

   ][ About EVEAN ][  Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.