Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
    Naar Huis ][ Back Home

DECUBITES   Preventieve maatregelen die niet zinvol zijn ! 

Er zijn ook preventieve maatregelen die in de praktijk veel worden toegepast, maar weinig effectief zijn en zelfs decubitus kunnen veroorzaken. 

Het gebruik van een windring
Het gebruik van een windring is af te raden, het zijn potentiële veroorzakers van decubitus. 
De druk wordt niet verlaagd, maar verplaatst naar de omgeving waarbij een zelfde gewicht gedragen moet worden door een veel kleiner oppervlak. 

IJzen en föhnen
Over het algemeen wordt deze methode veel toegepast, maar de preventieve werking ervan is nooit aangetoond. 
Er worden zelfs grote vraagtekens gezet bij het nut hiervan. De redenen hiervoor zijn:

IJzen zou een negatief effect hebben op de bloedcirculatie. 
Het reeds slecht doorbloedde weefsel (door druk en schuifkracht) wordt door de vasoconstrictie
(vaatvernauwing)nog slechter doorbloed. De cellen krijgen daardoor nog minder zuurstof en voedingsbestanddelen en de afvalproducten worden nog slechter afgevoerd. 
Om dit negatief effect van de vasoconstrictie teniet te doen, reageert het lichaam met vasodilatatie (vaatwijdering). Feitelijk wordt dus niets aan deuitgangssituatie gewijzigd. 
Een ander nadeel van "het ijzen" is dat de blokjes nooit helemaal glad zijn, en de huid opengekrast kan worden. Dit wordt nog in de hand gewerkt doordat de huid macereert onder invloed van het ijswater. De opengekraste huid is gevoeliger voor infectie en schuifkrachten Het resultaat is dus: verhoogde kans op
decubitus ijzen als poging om een betere doorbloeding te krijgen is dus op zijn minst zinloos zo niet schadelijk.

Föhnen van de huid wordt als circulatiebevorderend effect zeer in twijfel getrokken. 
Het enige voordeel dat men ziet bij het föhnen is dat de huid snel gedroogd wordt. 
Föhnen is schadelijk voor patiënten met gescleroseerde vaten (een probleem
van veel bejaarde patiënten die juist een zeer groot risico lopen om decubitus te ontwikkelen ). 
Het gescleroseerde kleinere bloedvat is, door het verlies van de elasticiteit van de vaatwand, een star vat geworden met beperkte tot geen mogelijkheid tot vasodilatatie. 
In normale omstandigheden vloeit bijvoorbeeld nog 30 % van het bloed door het kleine, dat naar de huid en onderliggende weefsels leidt, en 70 % door het grotere vat. 
Wordt er nu geföhnd dan treedt een kortstondige vaatverwijdering op in het grotere vat. 
Het kleinere gescleroseerde vat kan echter niet meer dilateren. 
Dit heeft als gevolg dat het nog wijder wordt in verhouding tot het kleine vat. Er stroomt nu nog meer bloed (bijvoorbeeld 80 %) door het grote vat en nog minder door het kleine vat (20%), 
Het kleine vat is juist het vat dat de huid en omliggende weefsels van voeding en zuurstof voorziet en afvalstoffen afvoert. Men spreekt van het Stealeffect.
Bovendien worden door het föhnen eventueel aanwezige bacteriën verspreidt. 
Concluderend: IJzen en föhnen zijn niet aan te bevelen hij decubitus preventie en behandeling, ze heffen de druk niet op en verminderen evenmin de schuifkrachten. 

Inpakken van hielen en / of ellebogen met vette watten en zwachtels.
In de praktijk zijn er verschillende bezwaren aan te voeren: het verband blijft vaak te lang zitten, waardoor het onderliggende weefsel niet voldoende geïnspecteerd kan worden. 
Indien het verband gaat schuiven treden er drukverschillen op die ongunstig of zelfs schadelijk kunnen zijn. 
Een uitzondering vormt het inpakken van hielen en ellebogen ter bescherming tegen langdurige druk tijdens de operatie. Hiervoor zijn echter ook speciale drukverlagende hydrocolloidverbanden of kuitmanchetten beschikbaar. 

Catheter bij incontinentie:
Het gebruik van een catheter als antidecubitus voorziening is niet zinvol. 
Catheters verhogen niet alleen de kans op urineweg infecties maar kunnen ook juist decubitus veroorzaken doordat de patiënt op de catheter ligt. 
De catheter loopt dikwijls onder het bovenbeen door naar de zijkant van het bed. 
Zodoende ontstaat een drukplek onder het bovenbeen, waardoor de kans op decubitus wordt verhoogd. 

Het gebruik van waterstofperoxyde
Dit is niet zinvol

De patiënt op de decubituswond laten liggen of zitten
Dit dient in alle gevallen voorkomen te worden. 

 

 

Bron: http://www.futurecreations.nl/decubitus/
http://www.vlam.net
http://www.woundcarenet.com/

 

  [ About EVEAN ][ Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.