Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
    Naar Huis ][ Back Home

KWALITEIT

Zoals in iedere instelling in de gezondheidszorg, is kwaliteit verweven met het dagelijkse werk. Iedere professional moet vanuit zijn eigen beroepsachtergrond kwaliteit leveren.

De kwaliteitswet (1996) geeft kaders aan waarbinnen alle zorginstellingen hun werk horen te doen. Ook de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) is er om, middels voorbehouden handelingen, te zorgen dat de bekwaamheid van de professionals gecontroleerd blijft. Er zijn in totaal 12 wetten te noemen waarin normen voor verpleeghuisorganisaties vastgelegd zijn. Kwaliteitsbeleid moet hierop afgestemd zijn.

Om een en ander in goede banen te leiden zijn er verschillende systemen ontwikkeld, zoals het MIK-V. (Model Intern Kwaliteitssysteem-Verpleeghuizen) Dit model bestaat uit een piramide van 12 velden, die in totaal 70 onderwerpen beschrijven. Het is een sturingsinstrument om te zorgen dat alles wat met kwaliteit te maken heeft, van cliënt tot directie, de revue passeert.
Vanuit deze basis worden documenten beheerd, dat wil zeggen: geproduceerd, verzameld, geëvalueerd bijgestuurd en bereikbaar gemaakt voor de organisatie. Dit gebeurt via het computernetwerk en via mappen.

Het management  is verantwoordelijk voor de kwaliteit binnen het huis, en vormt tevens een stuurgroep kwaliteit. Mevrouw N. Rosmalen is de centrale kwaliteitsfunctionaris voor geheel Evean Zorg Zaanland. Mevrouw E. Siemer is verantwoordelijk voor de decentrale kwaliteitsprojecten van alle locaties, zoals dus ook voor Evean Oostergouw.

Waar het om draait is met regelmaat te kijken of er voldoende overeenstemming is tussen het beoogde kwaliteitsniveau (de norm) en het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Door een commissie worden momenteel (juni 2003) alle protocollen bekeken en ge-update.

Het kwaliteitsniveau is o.a. te meten door middel van "het kwaliteitsspel", wat samengesteld is door de LOC. 
Van iedere afdeling kunnen ± 6 bewoners, familieleden of paren per spel meedoen. 
Het is een hele directe manier om via spelvorm zorgvragen te beantwoorden. Voorwaarden: 
     - Het spel wordt geleid door mensen van buitenaf, 
     - De privacy wordt gewaarborgd, 
     - Men zit in een aparte ruimte, zonder gestoord te worden. 

Het doel is een overzicht te krijgen van wat goed en minder goed geregeld is binnen de afdeling, sector of organisatie. Wat minder goed geregeld is wordt geselecteerd op die drie niveaus en vertaald in verbeterpunten. Vervolgens worden er binnen de stuurgroep afspraken gemaakt over wat, waar, wanneer en hoe, opgepakt gaat worden.

Kwaliteit is een cyclus, heeft geen begin en geen einde. In het MIK-V maken ze dat zichtbaar door de Cirkel van Deming: 
Plan/ Do/ Check/ Act. Je maakt een plan, voert dat uit, evalueert en stuurt vervolgens bij. Het plan is dan gecorrigeerd of verbeterd en men gaat er vervolgens weer mee aan de slag. 
Men moet wel in acht nemen dat door de hedendaagse personeelskrapte de uitwerking vaak moeilijker te realiseren is. Een helpende hand van familie of relatie is vaak een uitkomst.


Lees hier de volledige tekst van de Kwaliteitswet
 

  About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster Nel Koppers   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.