Clifa logo
   

Adres ][ Adress
  Gastenboek ][ Guestbook
  Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Algemene informatie


Een cliŽntenraad vertegenwoordigt niet alleen de bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis maar ook ouderen in aanleunwoningen en 'in de wijk' die gebruik maken van zorg- en dienstverlening. In een cliŽntenraad krijgen cliŽnten of hun vertegenwoordigers de kans om mee te praten en mee te beslissen over zaken die hen aangaan.
Bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn vaak niet bekend met het bestaan van de cliŽntenraad in hun huis. Een cliŽntenraad is er nu juist voor iedereen die te maken heeft met de zorginstelling/huis. Deze pagina gaat over de cliŽntenraad. Wie zitten er in zo'n raad en hoe werkt die?

Belangen
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als alle bewoners en andere cliŽnten van het huis om de zoveel tijd bij de locatie manager/directeur hun zegje konden doen over de zorg en de diensten van het huis.
Maar helaas, de dagelijkse praktijk laat dat niet toe. Daarom is in de wet vastgelegd dat er een cliŽntenraad moet zijn. In de cliŽntenraad zitten mensen die door de bewoners en andere cliŽnten van het huis gekozen zijn.

Het belangrijkste doel van de cliŽntenraad is opkomen voor de belangen van alle cliŽnten van het verzorgings- of verpleeghuis.

Samenstelling
Per cliŽntenraad is de samenstelling/uitvoering verschillend. Voor de cliŽntenraad komt een verscheidenheid van mensen in aanmerking. Allereerst natuurlijk de meest betrokkenen zelf: de bewoners van het verpleeg-en/of verzorgingshuis en die van de aanleunwoningen. Zij kunnen inbreng leveren vanuit eigen ervaring.
Iemand die zelfstandig thuis woont en gebruik maakt van de diensten van een verzorgings- of verpleeghuis kan ook in de cliŽntenraad worden verkozen. In de praktijk is het lang niet altijd mogelijk om bewoners te vinden, die willen of kunnen meedoen in de cliŽntenraad. Dat is jammer, maar het is wel mogelijk dat zij worden vertegenwoordigd door anderen, bijvoorbeeld door een familielid of een vrijwilliger uit de zorginstelling.

Niet alleen bewoners uit het verpleeg-/verzorgingshuis of hun vertegenwoordigers zitten in de cliŽntenraad, maar ook  mensen uit aanleunwoningen en uit de wijk.
 

De cliŽntenraad kan bovendien ook vaak  ondersteund worden door een ondersteuner, dan wel "ambtelijk secretaris" genoemd.
 

 


NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002-2010 by Clifa .