Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Verpleeghuizen en verzorgingshuizen vanuit Cliėntperspectief

Opname - Introductie

     A1. Informatie over de instelling – communicatie rond de opname
     A2. Opnameprocedure
     A3. Deskundigheid van de medewerkers aangaande de eerste periode
     A4. Autonomie - zelfbeschikking bij de opname


A1. Informatie over de instelling – communicatie rond de opname

De instelling geeft de potentiėle cliėnt of diens wettelijk vertegenwoordiger mondeling en schriftelijk informatie over de volgende zaken.

§         Kosten voor verblijf (eigen bijdrageregeling AWBZ).

§         Kosten van alle mogelijke aanvullende diensten.

§         Regels en rechten (BOPZ) met betrekking tot vrijheidsbeperkende maatregelen.

§         De zorgvisie van de instelling.

§         Doelgroepen waar de instelling zich op richt.

§         Levensbeschouwelijke grondslag van de instelling en de consequenties daarvan voor het
     dagelijks leven van de cliėnt.

§         Aanwezigheid en aard van de geestelijke verzorging.

§         Huisregels.

§         Behandelmogelijkheden, de mogelijkheid voor verzorgingshuiscliėnt s om de eigen huisarts te
     houden.

§         Beleid ten aanzien van levensbeėindiging.

§         Klachtenregeling.

§         Cliėntvertrouwenspersoon.

§         Aanwezigheid en werk van de cliėntenraad.

§         Aanwezige voorzieningen in huis.

§         Dagindeling, activiteiten en mogelijkheden omtrent de dagbesteding.

 A2. Opnameprocedure

§         De toekomstige cliėnt krijgt eerst een huisbezoek.

§         Het is mogelijk een rondleiding in de instelling te krijgen.

§         De opname is zorgvuldig geregeld in een (opname/introductie) protocol.

  • Er wordt extra aandacht besteed aan de nieuwe cliėnt.

  • De nieuwe cliėnt wordt in de instelling geļntroduceerd en maakt kennis met medebewoners en medewerkers.

  • De nieuwe cliėnt wordt in de instelling geļntroduceerd en maakt kennis met medebewoners en medewerkers.

  • De nieuwe cliėnt wordt goed geļnformeerd over bij wie men met vragen terecht kan.

§         Er wordt een zorgovereenkomst opgesteld tussen de cliėnt of diens wettelijke
     vertegenwoordiger
en de zorginstelling. (Deze zorgovereenkomst voldoet tenminste aan de
     voorwaarden die worden gesteld in de modelovereenkomst van de NVBV/NVVZ en
     LOBB/WZF. (Zie bijlage)

§         Bij de cliėnt wordt de woon/slaapruimte schoon en in goede staat van onderhoud opgeleverd.

§         De verpleeghuisbewoner krijgt een eigen hoog-laag bed, een nachtkastje een garderobekast,
     bedlampje en een goed bereikbare afsluitbare bergruimte.
 

A3. Deskundigheid van de medewerkers aangaande de eerste periode

§         Medewerkers spannen zich in om de cliėnt goed te leren kennen. Dit kan bijvoorbeeld aan de
     hand van de “checklist levensstijl” van Prismant. (Zie bijlage)

A4. Autonomie – zelfbeschikking bij de opname

§                De toekomstige verpleeghuisbewoner kan kiezen voor een eigen kamer of kiezen voor het
    delen van een kamer. Hierbij bestaat de mogelijkheid na verloop van tijd van kamer te
    verwisselen.

§             Er is de mogelijkheid de woonruimte (of een gedeelte daarvan) naar eigen smaak en met eigen
    spullen in te richten. Na overleg met de eerst verantwoordelijke verzorgende kunnen
    persoonlijke eigendommen worden meegenomen.

 


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2004

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.