Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Verpleeghuizen en verzorgingshuizen vanuit CliŽntperspectief

G. Familie


G1.
Informatie, communicatie en inspraak van de familie
G2.
Ondersteuning van de familie
 

G1. Informatie, communicatie en inspraak van de familie

ß         De instelling moet weten wie door de cliŽnt gemachtigd is beslissingen te nemen als de cliŽnt daar zelf niet meer toe in staat zou zijn.

ß         Er worden afspraken gemaakt met de wettelijk vertegenwoordiger van cliŽnt s als de cliŽnt zelf zijn/haar geld niet kan beheren.

ß         De instelling moet weten wie de contactpersonen en wettelijk vertegenwoordiger van de cliŽnt zijn.

ß         Er is een ďeerst verantwoordelijke verzorgerĒ binnen de instelling voor het contact met de wettelijk vertegenwoordiger en/of contactpersoon van de cliŽnt.

ß         De instelling houdt minstens 1 maal per maand, met toestemming van de verpleeghuisbewoner, de contactpersonen mondeling of schriftelijk (middels een zorgschrift, communicatieschrift of logboek) op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen in het dagelijks leven van de cliŽnt. Bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag van een medebewoner, een uitstapje, een ruzie met een medebewoner, het vragen naar een bekende wat men eerder niet meer deed.
 

G2. Ondersteuning van de familie

ß         De instelling biedt de familie begeleiding bij het omgaan met een eventueel ziektebeeld van de cliŽnt.

ß         De cliŽnt en familie kunnen een beroep doen op geestelijke verzorging.

ß         Een familielid kan ook ís nachts blijven waken.

ß         De instelling biedt na het overlijden van de cliŽnt desgewenst nazorg aan de familie.

ß         Binnen enkele weken na het overlijden van de cliŽnt wordt de zorgverlening met de familie geŽvalueerd. 


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2004

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.