Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Verpleeghuizen en verzorgingshuizen vanuit Cliėntperspectief

H. Bejegening - Privacy


H1. Algemene bejegening
H2. Bejegening tijdens de verzorging
H3. Algemene privacy
H4. Privacy tijdens de verzorging
 

H1. Algemene bejegening

§         De zorgverleners hebben respect voor de cliėnt.

§         De zorgverleners zijn beleefd en vriendelijk en nemen gelijkwaardigheid als uitgangspunt van hun handelen.

§         De zorgverleners tutoyeren de cliėnt niet tenzij deze daar toestemming voor heeft gegeven.

§         De cliėnt wordt niet door medewerkers betutteld of bevoogd.

§         Medewerkers doen wat ze beloofd hebben en leggen uit waarom ze iets niet kunnen doen wanneer dat het geval is.

§         Medewerkers hebben geduld met de cliėnt.

§         De cliėnt heeft het gevoel dat er een beroep op het personeel gedaan kan worden.

§         De cliėnt wordt gestimuleerd zijn/haar wensen kenbaar te maken.

§         De zorgverleners kennen de achtergronden van de cliėnt. Zij maken gebruik van het levensboek uit het zorgplan en een “checklist levensstijl”.

§         De zorgverleners maken geregeld tijd voor een praatje.

§         De zorgverleners tonen belangstelling voor de sociale contacten van de cliėnt.

§         Een verpleeghuisbewoner zit nooit langer dan een kwartier zonder begeleiding in de woonkamer.

§         De zorgverleners hebben oog voor (spanningen in) relaties van cliėnt.

H2. Bejegening tijdens de verzorging

§         De zorgverleners overleggen met de cliėnt s over het uitvoeren van de geplande zorg.

§         De zorgverleners leggen de cliėnt uit wat ze komen doen.

§         Er wordt met de cliėnt gepraat tijdens de verzorging.

§         Er wordt tijdens de verzorging niet “over het hoofd heen” van de cliėnt gepraat.

§         De cliėnt wordt niet het gevoel gegeven dat hij/zij tot last is.

§         De zorgverleners nemen de cliėnt niet meer uit handen dan nodig is.

§         De cliėnt wordt in de gelegenheid gesteld zichzelf te verzorgen voor zover dat is opgenomen in het zorgplan.

§         De zorgverleners besteden extra aandacht aan een zieke cliėnt.

§         Er heerst desgewenst rust rond de terminale cliėnt.

H3. Algemene privacy

§         Voor de cliėnt die geen eigen appartement heeft is er voldoende gelegenheid alleen te zijn, al dan niet met bezoek.

§         De medewerkers komen niet zonder toestemming in de woonruimte tijdens afwezigheid van de cliėnt.

§         De medewerkers kloppen op de deur alvorens binnen te gaan.

§         De medewerkers houden zich aan hun geheimhoudingsplicht.

§         De cliėnt kan in privacy zijn/haar post lezen of laten voorlezen.

§         Voor de cliėnt die geen eigen telefoon heeft is er gelegenheid ongehinderd te telefoneren.

H4. Privacy tijdens de verzorging

§         De verblijfruimte van de dagbehandeling/dagverzorging bieden voldoende privacy voor de deelnemers.

§         De cliėnt wordt niet behandeld in de huiskamer (met uitzondering van hulp bij eten of drinken).

§         Er is een ruime, rustige kamer, waar zorg geboden kan worden en waar bezoek ontvangen kan worden.

§         Lichamelijke privacy bij de verzorging is gegarandeerd.

§         Bij de persoonlijke verzorging op bed worden de gordijnen gesloten.

§         De deuren van het toilet worden gesloten als de cliėnt het toilet bezoekt.

§         De terminale cliėnt beschikt over een éénpersoonskamer.

§         Het zorgdossier wordt “achter slot en grendel” bewaard en is alleen in te zien door daarvoor bevoegd personeel en de cliėnt zelf of diens contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger die desgewenst een kopie van het zorgdossier kan krijgen.

§         Familieleden worden in staat gesteld zelf zorg te verlenen aan een cliėnt.


 


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2004

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.