Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Verpleeghuizen en verzorgingshuizen vanuit Cliëntperspectief

Bijlage

§         Arcares, branche organisatieverpleging & verzorging (2001)
Multidisciplinaire richtlijnverantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeïndiceerden,  Arcares, Utrecht
http://www.arcares.nl

§         CG-Raad, Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (2001)
 Handboek voor toegankelijkheid (4e Herziene Druk), Elsevier Bedrijfsinformatie, Amsterdam
 http:// www.cgraad.nl

§         CBO, Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (2002)
Richtlijn voor decubitus, tweede herziening, Van Zuiden Communications B.V., Utrecht
http://www.cbo.nl

§         Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen, (2003)
Tripartiete multidisciplinaire richtlijn Samenwerking en logistiek rond
Decubitus. NVVA, Utrecht
http://www.nvva.nl

§         CVZ, College voor zorgverzekeringen (2001)
Daar kunt u op rekenen in een verzorgingshuis. Informatie over verstrekkingen bij verblijf in een verzorgingshuis. CVZ, Amstelveen
http://www.cvz.nl

§         Lenssen, P. (2002)
Gids voor beter bejegenen, Stichting Prismant, Utrecht (Checklist leefstijl voor intake- en inhuizingsgesprek, pagina 33)
http://www.prismant.nl

§         WZF/LOBB, Woonzorg Federatie, Landelijke Organisatie
 Bewonerscommissies Bejaardenhuizen (1997)Modelovereenkomst. Verzorgingsovereenkomst,
 WZF/LOBB, Zeist

§    WZF/LOBB, Woonzorg Federatie, Landelijke Organisatie
 
Bewonerscommissies Bejaardenhuizen (1997)Modelovereenkomst. Tijdelijke opname in een
 verzorgingshuis, WZF/LOBB, Zeist

§    Prismant, advies- en onderzoeksbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg
 
Publicaties met de uitkomsten van onderzoeken van Prismant.
 http://www.prismant.nl

 

 

Bronnen:

1. Standpunt evaluatie Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst         

http://www.minvws.nl/documents/gzb/Kamerstuk/2225118.pdf

2. Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Kwaliteitswet zorginstellingen  [Versie geldig vanaf: 01-01-2001  Zoek onder wetten, zie onderstaande link:                                                

http://wetten.sdu.nl/

3. Evaluatie patiëntenwet: rechtspositie patiënt versterkt VWS

http://www.minvws.nl/document.html?folder=393&page=13491

4. LOC Verpleeghuizen en verzorgingshuizen vanuit Cliëntperspectief

http://www.loc.nl/dman/Document.phx?cmd=download&action=view&documentId=fz19803140740293


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 12 mei 2004

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.