Clifa logo
Contact
Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help
                                             Naar Huis ][ Back Home

Computerhoek

Dankzij een genereus gebaar van Rotary Zaanstreek is het mogelijk geworden in de verpleeghuizen Evean Guisveld en
Evean Oostergouw een internetcafé op te starten voor de bewoners van beide verpleegcentra en hun directe familie.

Elke ‘computerhoek’ wordt gerund door een aantal vrijwilligers, die zich ten doel hebben gesteld de bewoners wat verstrooiing
te bieden door hen middels de aanwezige computers kennis te leren maken met de wereld van internetten, e-mails verzenden,
etc.
zaken waarover zij vaak van hun kinderen en/of kleinkinderen horen, maar niet of nauwelijks mee kunnen praten.

De computerhoek is in principe geopend op elke dinsdag - en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

  

Wat kunt u verwachten?

Onder het genot van een kopje thee of koffie kunt u onder begeleiding van de vrijwilligers leren hoe u een briefje kunt schrijven,
een e-mail sturen naar de kinderen of familie, etc. Heeft u een leuke foto? Neem die dan mee, hij wordt voor u gescand en
afgedrukt zodat u hem na afloop mee kunt nemen. Wilt u zelf ook eens op de foto? Maak dan van te voren een afspraak,
want de digitale camera is niet altijd aanwezig. U kunt de gemaakte foto evt. via e-mail meesturen naar familie of vrienden.
Mocht u het allemaal te ingewikkeld lijken [in de praktijk blijkt het meestal wel mee te vallen] dan is er altijd nog de mogelijkheid
om een spelletje te doen.
U kunt denken aan dammen, domino spelen, kaarten etc.
Paintshop Pro een programma waar u uw foto’s een geheel ander uiterlijk kunt geven.

De spelregels

U dient zich te houden aan de aanwijzingen van de vrijwilligers.
In het internetcafé mag niet gerookt worden - hiervoor gelden GEEN uitzonderingen.
We beschikken over
drie computers met internetverbinding.
Als het eens onverhoopt druk mocht zijn [er zijn wel eens van die dagen] dan wordt u verzocht na een
ronde van uiterlijk
20 minuten plaats te maken voor de nieuwkomer, dit ter beoordeling van de betreffende vrijwilliger.

Wanneer u nog vragen heeft na het lezen neem dan gerust contact op met Siem Bark of Jan van der Woude.

 Ouderen in zorgcentra willen graag leren internetten

Veel ouderen die in woonzorgcentra wonen, zijn nieuwsgierig naar het medium internet en willen er graag kennis mee maken.
Degenen die via een internetcafé in hun tehuis daadwerkelijk de stap wagen naar het wereldwijde web zijn doorgaans trots
op hun prestaties en hebben het gevoel ‘er weer bij te horen’. Deze conclusies komen naar voren in het onderzoeksrapport
‘Ouderen en @penstaartjes’ naar aanleiding van het project ‘internetten in woonzorgcentra’ van de stichting SeniorWeb in
samenwerking met Internet Society Nederland (Isoc) en het Instituut voor deskundigheidsbevordering in de zorgsector KMBV.
Het rapport is op 8 juni 2003 aangeboden aan mr. N. de Jong, voorzitter van de brancheorganisatie van verpleeg-
en verzorgingshuizen Arcares.

Internetcafé’s voor ouderen

Het afgelopen jaar hebben 48 woonzorgcentra in Nederland zich aangemeld voor het project ‘internetten in woonzorgcentra’.
Het project behelst onder meer de inrichting van internetcafé’s waar de bewoners van het woonzorgcentrum, maar ook mensen
uit de wijk, (samen) kunnen leren internetten. Het ministerie van VWS bekostigde het project. De 50 internetcafé’s kunnen als
voorbeeld dienen voor de circa 1350 woonzorgcentra in Nederland.
Het feit dat internet nu binnen handbereik wordt gebracht, is voor veel ouderen aanleiding zich in het nieuwe medium te verdiepen.
Niet zozeer vanwege de praktische voordelen die ze van internet verwachten, maar meer omdat ze veel over internet hebben gehoord.
Een en ander komt naar voren uit 25 interviews met ouderen die deelnamen aan het project. Zij hadden een gemiddelde leeftijd van
bijna 79,5 jaar,
Er blijken drie ‘typen’ internetgebruikers onder de ouderen in woonzorgcentra. De eerste groep vindt internet een interessant medium
en wil er mee doorgaan. Zij zien internet als een leuke tijdsbesteding. Een tweede groep vindt het allang mooi dat men wat met de
computer en internet kan en houdt zich vooral bezig met spelletjes en e-mail. De laatste groep wil niet doorgaan met het internet,
maar is blij dat ze een cursus hebben gedaan en weten wat internet is.

Internetles aan huis

Het rapport ‘Ouderen en @penstaartjes’ doet een aantal aanbevelingen.
Zo zouden er meer internetcafés moeten komen op openbare plaatsen en in woonzorgcentra. Mensen die vanwege hun gezondheid
aan huis gebonden zijn, zouden internetles aan huis moeten kunnen krijgen. Er is dan ook een computer-uitleenservice nodig.

Ouderen vinden internet makkelijker dan verwacht

Daarnaast moeten de drempels voor internet verder worden geslecht. In de praktijk blijken de ouderen in woonzorgcentra het internet
lang zo moeilijk niet te vinden als ze hadden verwacht. Een informatiecampagne zou het gebruik van internet kunnen promoten.
Op die manier kan de kloof tussen mensen zonder en mensen mét toegang tot de digitale samenleving kunnen worden verkleind.

Binnen de woonzorgcentra zelf doen de begeleiders er goed aan het internet zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Dat betekent onder meer gratis gebruik van internet en gratis introductielessen, lessen op maat en een persoonlijke benadering.
Daarnaast is het belangrijk om de familie bij het project te betrekken, omdat deze de ouderen enthousiasmeren en verder begeleiden
met het internet.


Download de complete tekst van het Onderzoeksrapport
alsmede de handleiding voor het opzetten van een internetcafe.Bron:Project Internet in Woonzorgcentra / ISOC

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15 juni 2005

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

 

  ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.