Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help

    Naar Huis ][ Back Home
 
   
   
Doelstelling CliŽntenfamilieraad 'Clifa'


" Boven alles staat natuurlijk de hoofdtaak  het nauwlettend erop toezien, dat de psychogeriatrische bewoners een menswaardige behandeling krijgen. Daarop dienen wij allen alert te zijn en bij afwijkingen direct handelend op te treden naar de verantwoordelijke personen. Gelukkig kan worden gesteld dat in Evean Oostergouw daar nog nimmer reden voor is geweest.
Dat dit de komende jaren zo mag blijven is de wens van de CliŽntenfamilieraad. "

1. Opzet
2. Taken
3. Overzicht
 

1. Opzet
Opzet Familieraad
In maart 1982 deed de directie van Oostergouw het verzoek aan de relaties van de toenmalige bewoners van de psychogeriatrische afdelingen om tot het oprichten van een Familieraad. In juni van dat zelfde jaar werd het concept reglement ter goedkeuring aan de relaties voorgelegd en diezelfde avond was de Familieraad een feit. 

 Opzet Cliëntenraad
Vanuit de regering kwam de wettelijke verplichting om cliŽntenraden te installeren in de verpleeghuizen. Dit gebeurde per december 1996 in Oostergouw. De samenwerkingsovereenkomst met de directie* is in mei 1997 getekend. De overheid beoogt met de instelling van cliŽntenraden meer inspraak. De cliŽntenraad bestaat uit leden van de Familieraad en hoofdzakelijk uit bewoners van de somatische afdelingen. [Somatiek= lichamelijke zieken.]  Zij komen op voor de belangen van de somatische afdelingen verdeeld over Evean Oostergouw.
Verpleeghuis Oostergouw staat momenteel onder leiding van een ad interim, de heer J.L. de Beij. De heer H. Admiraal is hoofd behandelzaken, voor Evean Zorg.

  De cliŽntenfamilieraad 'Clifa' is een onafhankelijke raad voor verpleeghuis Evean Oostergouw. 
Zij stelt zich ten doel drempel verlagend te werken, in het belang van de bewoner en relatie. Dit tracht de raad te doen door het verlenen van opvang, begeleiding, informatieverstrekking, bemiddeling en de tijd voor iemand te nemen om te luisteren.
Zij komt op voor de belangen van de bewoners en relaties. De eventuele miscommunicatie tussen bewoner of relatie, familie en het verplegend personeel op te vangen en te verbeteren. Men zou kunnen zeggen dat de raad als buffer functioneert. Wederzijds vertrouwen is hierbij een essentieel punt.

  Vergaderfrequentie Cliëntenraad en Familieraad:
- De vergaderingen met de Locatie manager zijn om de maand, te weten iedere 2e maandag van de maand. Daarbij zijn aanwezig de leden van de Cliëntenraad en de leden van de familieraad. Vooraf gaande aan de vergadering tussen de Locatie manager en de Cliënten- Familieraad vindt een voorvergadering plaats. In overleg worden de agendapunten samengesteld. 
- De familieraad vergadert onderling één keer per maand. Dit om elkaar zo goed mogelijk te kunnen informeren over het wel en wee binnen Evean Oostergouw. 
- Jaarvergadering. 1 maal per jaar houdt de cliŽntenfamilieraad een jaarvergadering. Deze jaarvergadering is openbaar. Vast agendapunt hierbij is een of meerdere gastsprekers.

 Familieraad:
De 5 psychogeriatrische afdelingen hebben ieder een contactpersoon/vertegenwoordiger van de familieraad) Zij/hij voert maandelijks overleg met het afdelingshoofd en bezoekt regelmatig de afdeling. Is veelvuldig aanwezig bij interne overleggen van de Familieraad  en bij de overleggen van de cliŽntenfamilieraad met de Locatie manager .

2. Taken
  Eén van de belangrijkste taken van de Familieraad is wel de opvang en begeleiding van de nieuwe bewoner en relatie tijdens opname en verblijf op ťťn van de 5 psychogeriatrische afdelingen binnen Evean Oostergouw. Waarbij vooral de aandacht uitgaat naar de begeleidende relatie. Deze begeleiding wordt als zeer positief aangemerkt bij de relaties. Vooral zij die het emotioneel moeilijk hebben, vinden het een steun met ‘lotgenoten’ te kunnen praten. Verder reiken wij op de verjaardag van de bewoner een attentie aan en bezoeken regelmatig de afdeling. (Psychogeriatrisch= de dementerende mens)

  Open spreekuur
Eén maal per week houden wij ‘Open Spreekuur’. Het spreekuur wordt door de leden van de Familieraad roulerend gehouden in de kamer van de Familieraad. [begane grond] tegenover de kapsalon. Dit spreekuur is bedoelt voor de somatische bewoners en hun familie/relatie of voor relaties van de psychogeriatrische afdelingen. En voor een ieder die met vragen zit of gewoon voor een praatje of een kop koffie.

 Krantje
De Familieraad bracht tot voor kort twee verschillende kranten uit. De 'Familiekrant' (bestemd voor de psychogeriatrische afdelingen) met zoveel mogelijk informatie afgestemd op de dementerende bewoners) en Clifa Nieuws. De Familiekrant verscheen maandelijks, terwijl het andere blad ĎClifa Nieuws’ speciaal voor bewoners van de somatische afdelingen, vrijwilligers en geïnteresseerden is. Vanaf het 1e kwartaal van 2004 is de Familiekrant samengevoegd in 'Clifa Nieuws'(Adobe-bestand)

 Activiteiten
Veel activiteiten zijn door de Familieraad of mede dankzij hen georganiseerd.
Het laatste is vooral door de eigen bron van inkomsten welke de Familieraad heeft door haar Familiefonds.  Op vrijwillige basis kunnen door relaties giften worden gestort. Middels deze gelden zijn voor de bewoners van de verschillende psychogeriatrische afdelingen aktiviteiten ontstaan zoals: verjaardagsbezoek met een kadootje, Valentijnsdag en verwendag. Kado's aan de afdelingen. Zoals bij het 10- jarig bestaan van de Raad, een CD-speler voor iedere afdeling werd gegeven of zoals recentelijk de gerenoveerde afdelingen een kado ter waarde van Ä 220,00  aan te bieden. De invulling wordt door de afdeling zelf bepaalt.

Giften voor het Familiefonds kunnen worden gestort op rekeningnummer:  96   78   96  3
t.n.v de heer J. Rem, p/a  Zuideinde 113, 1511 GC Oostzaan- onder vermelding van Familiefonds Evean Oostergouw -

3. Alle punten nog even op een rij:
De cliŽntenfamilieraad ĎClifaí komt op voor de belangen van de cliŽnten | bewoners van Evean Oostergouw en probeert de tijd voor de cliŽnten | bewoners | zo zinvol, behulpzaam en informatief mogelijk  in te vullen. Clifa heeft zich ten doel gesteld drempelverlagend te werken door een brug te slaan tussen zorgverlener en zorgvrager, dit proberen wij te doen d.m.v de onderstaande voorbeelden:

Bijwonen (inbrengen van  agendapunten) vergaderingen met de locatiemanager/RVE van Evean Oostergouw

Maandelijks actief overleg leden CliŽntenfamilieraad. Waarvan het verslag openbaar is.

Aanwezigheid voorzitter of vaste vervanger bij de CCR (Centrale CliŽntenraad Evean Zorg) overleggen

Actief regelmatig aanwezig zijn bij de vergaderingen van de ROC (Regionaal Overleg CliŽntenraden > LOC)

Regelmatig aanwezig zijn bij de vergaderingen van het RPCP (Regionaal PatiŽnten Consumenten Platform).

Vanuit de positie als regio LOC bestuurslid contact onderhouden met de overige CliŽntenraden in de regio Zaanstreek. Dit ter versterking van en voor elkaar.

Regelmatige actieve deelname aan: workshops (Berenschot/Fonds PGO/VWS), onderzoek ministerie VWS, debatten (op het gebied van de zorg) politieke partijen (PVDA, Groen Links, JS), kwaliteitsonderzoek Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Organiseren van lezingen, o.a. Prof.dr.J.Stam AMC Neurologie (laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurologie) en Prof.dr. E.J.A Scherder VU Klinische Psychologie (non medicamenteuze stimulatie hersendelen door prikkel therapie)

Brochure uitgifte en website op internet, te vinden onder www.clifa.nl.

U te verwelkomen in onze kamer voor opvang, advies of gewoon voor een praatje of kop koffie.

U de mogelijkheid bieden ons telefonisch te bereiken op maandag en woensdag, tussen 11.30 en 13.30 uur,

Uitgifte P.g-informatiekrant welke  bij de nieuwe opname van de p.g.-bewoner wordt verstrekt en ten doel heeft de relatie wegwijs te maken..

Uitgifte folder werking CliŽntenraad

Wanneer U, als relatie van een bewoner van Evean Oostergouw, interesse heeft gekregen in het werk van de raad, bent u van harte welkom op een vergadering of nodigen wij uit voor een vrijblijvend gesprek over de vele mogelijkheden van taken die de familieraad u kan bieden.
Voor informatie of aanmelding kunt u zich wenden tot de voorzitter mevrouw  Nel Koppers.
Telefonisch te bereiken onder T  075 647 25 54 (op maandag en woensdag tussen 11.30 uur en 13.30 uur)
                     of via de receptie
T  075 647 25 00 (wanneer u een boodschap achter laat, wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld).

 

 Dementiehulpgroep
Velen die in aanraking komen of gekomen zijn met dementie, zijn hun houvast van het dagelijkse leven kwijt. De dementerende of de relatie merkt hoeveel drempels er op hun weg komen te liggen;
Is het niet in de acceptatie van het sluipende dementeringsproces, de omgang met de dementerende geliefde, die langzamerhand van een steungever in een steunvrager verandert, dan wel in de acceptatie, omgang, verzorging leren uit handen te geven en moeten leren omgaan met onbegrip in de naaste omgeving. De wereld rond syndroom van dementie is complex. In de praktijk blijkt vaak dat het ťťn en ander niet efficiŽnt op elkaar aansluit. De Dementiehulpgroep kan een hulpmiddel zijn om elkaar beter en efficiŽnter te kunnen vinden. Met als doel: een nog betere zorg te kunnen verlenen.

Dementiehulpgroep

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 31 maart 2005
 

 
 
       ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.