Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
FAMILIEFONDS

ALLEEN DOOR UW GIFT KAN HET FAMILIEFONDS BLIJVEN BESTAAN EN BETEKENIS GEVEN

  ALGEMEEN
  ONTSTAAN
  25 JAAR BESTAAN
  GIFTEN
  ERFSTELLING
  VERANTWOORDING
 
INVULLING
 
REKENINGNUMMER
 
VERWIJZINGEN

 

ALGEMEEN
In maart 1982 deed de directie van Evean Oostergouw het verzoek aan de relaties van de toenmalige bewoners van de psychogeriatrische afdelingen om tot het oprichten van een Familieraad. In juni van dat zelfde jaar werd het concept reglement ter goedkeuring aan de relaties voorgelegd en diezelfde avond was de Familieraad een feit. De inzet van de leden is op vrijwillige, doch niet op vrijblijvende basis.

Per december 1996 kwam vanuit de regering de wettelijke verplichting om CliŽntenraden te Installeren in de verpleeghuizen. De overheid beoogt met de instelling van CliŽntenraden meer inspraak te geven. In Evean Oostergouw werd de samenwerkingsovereenkomst met de directie in mei 1997 getekend. De Familieraad is bij de CliŽntenraad samengevoegd waardoor de naam CLIFA is ontstaan.


ONTSTAAN
Vanuit verschillende familieleden - relaties - betrokkenen kwamen bij de Familieraad signalen en verzoeken binnen om financiŽle giften te willen schenken. Niet zo zeer aan de organisatie, het verpleeghuis dus, maar juist specifiek aan de Familieraad, met als voornaamste reden het werk van de leden te onderschrijven en financieel te willen ondersteunen.

Mede dankzij de toestroom van vrijwillige giften heeft de Familieraad in het verleden het Familiefonds kunnen oprichten.

Dankzij deze eigen bron van inkomsten is de Familieraad in staat activiteiten en attenties tot stand te brengen. Dit geld komt volledig ten goede aan het welzijn en welbevinden van de bewoners van de psychogeriatrische afdelingen van Evean Oostergouw. Vanuit het Familiefonds heeft men door de jaren heen veel financiŽle ondersteuning kunnen bieden. Zoals hieronder beschreven:

bij het 10-jarig bestaan van de Familieraad werden de afdelingen verrast met de aanschaf van een CD speler.

ter afronding van de gerenoveerde afdelingen binnen verpleeghuis Evean Oostergouw heeft iedere afdeling een financiŽle gift ontvangen voor een zinvol geschenk als aanvulling op de p.g. afdelingen. Zo heeft afd. Troffel een geluidsinstallatie voor bij het snoezelbad gevraagd en gekregen. De rustige muziek verhoogt de ontspanning bij de bewoner in bad. Andere afdelingen hebben als cadeau gekozen voor een Ďsfeer openhaard'.

op de verwendagen voor de bewoners van de p.g. afdelingen worden jaarlijks verschillende activiteiten gefinancierd,  zoals in 2005 o.a. de ďzingende ijscomanĒ Freddy Cornell. In het jaar 2006 is vanuit het Familiefonds een theateroptreden mede gefinancierd.

tweemaal per jaar ontvangen de p.g. afdelingen een financiŽle gift vanuit het Familiefonds, ter besteding aan een wens op de afdeling t.b.v. de bewoners.


25 JAAR BESTAAN
I
n juni 2007 bestaat de Familieraad 25 jaar. De viering van dit jubileum zal voor de bewoners niet ongemerkt voorbij gaan. Om te beginnen financiert het Familiefonds begin 2007 namelijk een aantal optreden van de Faria-Clowns op de psychogeriatrische afdelingen. De Faria-Clowns geven de oudere mens extra aandacht d.m.v. persoonlijk, humorvol contact. Zij richten zich daarbij vooral op zieke, psychogeriatrische of bedlegerige ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Meerdere activiteiten zullen in dit jaar volgen.


GIFTEN
De vrijwillige giften worden geschonken door een ieder die zich betrokken voelt bij het werk van de Familieraad. U kunt daarbij denken aan familie, relaties, buren en bekenden, maar ook geÔnteresseerden, belangstellenden van buitenaf.


ERFSTELLING
Het Familiefonds heeft in het verleden en heden te maken gekregen met verzoeken om erfstelling.
Met respect en ontroering willen wij een ieder dankzeggen voor het feit dat het Familiefonds onder de aandacht van erfstelling is gebracht. 
Tot op heden geldt dat het Familiefonds, danwel de cliŽntenfamileraad 'CLIFA' geen rechtspersoon is, als bedoeld in artikel 32 van de Successiewet c.q. artikel 6:33 van de Wet Inkomstenbelasting.


VERANTWOORDING
Ter verantwoording aan het Familiefonds wordt er ieder jaar een nieuwe onafhankelijke kascommissie benoemd, bestaande uit minimaal 2 personen, die de kas boekhouding controleren en accorderen.


REKENINGNUMMER
Het Familiefonds is ondergebracht bij de Postbank,

postgirorekening nummer:  967 89 63 t.n.v. Familiefonds Oostergouw

de beheerder van deze rekening zijn de penningmeester en voorzitter.

VERWIJZINGEN
http://www.faria-clowns.nl/

 

 

voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2006

 

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van het management van Evean Oostergouw

             ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster        ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.