Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Dementie: Frontaalkwab Dementie

Frontaalkwab-dementie is een aandoening van de hersenen waarbij met name het voorste gedeelte van de hersenen is aangedaan. Dit gedeelte wordt de frontaalkwab genoemd. De verschijnselen openbaren zich doorgaans tussen het 40e en 60e levensjaar, dus eerder dan bij de ziekte van Alzheimer. Van alle dementerenden lijdt ongeveer 10 procent aan een vorm van frontaalkwab-dementie. De oorzaak van frontaalkwab-dementie is niet bekend. De ziekte van Pick is de meest bekende vorm van frontaalkwabdementie. In ťťn op de vijf gevallen van frontaalkwab-dementie is er sprake van de ziekte van Pick.

Wat zijn de kenmerken van frontaalkwab-dementie?
De eerste verschijnselen van frontaalkwab-dementie zijn de veranderingen in de persoonlijkheid en in het gedrag van de dementerende. Ongeremd en stuurloos gedrag is bij frontaalkwab-dementie zeer typerend. De dementerende kan zichzelf moeilijk corrigeren en beheersen. Andere verschijnselen, die vroeg of laat veel voorkomen zijn: initiatiefverlies, emotionele onverschilligheid, en dwangmatig gedrag. Bijvoorbeeld; ongeremd eten. Spraak en taalbegrip gaan bij alle patiŽnten achteruit. Ook geheugenstoornissen treden op, maar deze worden vaak pas opvallend als de dementie al gevorderd is. Mensen met frontaalkwab-dementie kunnen afwisselend erg depressief of juist uitbundig zijn. Soms vertonen ze sociaal onaangepast gedrag.

Genetische oorzaken bij frontaalkwab-dementie
De helft van de patiŽnten die lijden aan frontaalkwab-dementie heeft een eerstegraads familielid dat ook aan dementie lijdt. Familieleden in de eerste graad zijn vader, moeder, broer(s) of zus(sen). Dit kan ook een andere vorm van dementie betreffen, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer. Als frontaalkwab-dementie in de familie voorkomt, kan dit betekenen dat er een erfelijke oorzaak is van frontaalkwab-dementie. Op dit moment wordt er veel onderzoek gedaan naar een mogelijke erfelijke oorzaak.
Er zijn aanwijzingen dat chromosoom 17 in sommige gevallen betrokken is bij het ontstaan van frontaalkwab-dementie. Over het algemeen is er nog weinig bekend over de oorzaken van het ontstaan van frontaalkwabdementie. Wel kan gezegd worden dat familieleden van patiŽnten met frontaalkwab-dementie, vooral als het de ouders betreft, een iets hogere kans hebben op dementie.

 

 

 

 

Met dank aan Alzheimer Nederland en de Hersenbank


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15 december2004

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.