Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 

Getrapte PG-Zorg in Zaanstreek - Waterland

Getrapte PG-zorg is een model om het aanbod voor mensen met pg-problematiek (dementie/alzheimer) te ordenen.

We maken daarbij onderscheid in verschillende soorten aanbod en hulpvraag. Op de drempel betreft het aanbod dat aansluit bij een hulpvraag gericht op laagdrempelige informatie en advisering. Helemaal bovenaan de trap betreft het aanbod dat gericht is op een hulpvraag waarbij mensen volledig afhankelijk zijn van zorg en behandeling.

Globaal genomen kunnen we zeggen dat de treden een weerslag zijn van het ziekteproces van de ziekten dementie en alzheimer. Dit betekent echter niet dat iedere patiŽnt alle treden moet doorlopen, het is mogelijk dat een patiŽnt tot aan trede 3 geen hulp nodig heeft en pas een hulpvraag heeft in een later stadium van het ziekteproces. Ook kan het zijn dat een patiŽnt en/of de mensen uit de omgeving van de patiŽnt van voorzieningen uit meerdere treden tegelijk gebruik maken.

Het algemeen aanbod is onder te verdelen in meerdere treden en in vraag en aanbod:

 Trede I

 Trede II

Trede III

Trede IV

Vraag client

Aanbod cliŽnt

Vraag relatie

Aanbod   relatie

 

          VRAAG EN AANBOD CLIENT

Trede Stadium Drempel Aanbod + Adressen

0

 1. er is sprake van beginnende vergeetachtigheid en desoriŽntatie
 2. wens om informatie
 3. behoefte aan lotgenoten
 4. Behoefte aan onder-steuning bij activiteiten op vrijblijvende manier
 sociaal openbaar inloop

 

 1. huisarts [zie hiervoor uw eigen arts]
 2. ontmoetingsgroep
 3. algemene hulpdiensten
 4. geheugenspreekuur 
 5. wijksteunpunten
 6. Alzheimercafť
 7. zorghotel/logeerhuis

 

I

 1. er is enige acceptatie van de situatie
 2. er is behoefte aan ondersteuning bij de dagelijkse dingen
 3. er is sprake van verdergaande vergeetachtigheid.
 eerste lijnszorg 
 1. huisarts
 2. dagverzorging verzorginshuis
 3. begeleiding van een ouderenadviseur
 4. extramurale zorg
 5. logeerhuis/zorghotel
 6. ontmoetingsgroep
 7. Alzheimer cafť

II

 1. er is behoefte om de oorzaak te onderzoeken
 2. uitgebreide behandeling en begeleiding nodig
 3. behoefte aan orde, regelmaat en begeleiding
 screening
 1. ambulante screening, begeleiding 2e lijns
 2. geheugenpoli
 3. ontmoetingsgroep
 

III

 1. uitbreiding van de hulpvraag (tijdelijk), de geheugen-problemen zijn ernstiger en komen veelvuldiger voor dan voorheen waardoor er behoefte aan intensievere behandeling is
 2. er is behoefte aan een oplossing voor lastige gedragsproblemen of bijkomende lichamelijke problemen.
 3. er bestaat de behoefte om tijdelijk niet meer thuis te zijn vanwege crisissituatie.
 intensieve zorg
 1. tijdelijke opname in algemeen ziekenhuis (transitorium) of GGz-instelling (Dijk en Duin)
 2. deeltijdbehandeling GGz-instelling (Dijk en Duin)
 3. dagbehandeling verpleeghuis
 4. 12 uur meerzorg.

 

 

 

IV

 1. totaal afhankelijk van zorg en behandeling, 24 uur per dag.
 2. thuis wonen is niet meer mogelijk
 3. naast ernstige geheugenproblemen ook lichamelijke problemen.
  langdurige opname
 1. 24 uurs opname in een verzorgingshuis

 2. 24 uurs opname in een verpleeghuis (permanente overname van de zorg en behandeling met meerzorg (24 uur)

 

              VRAAG EN AANBOD RELATIE

Trede Stadium Drempel Aanbod + adressen

0

 1. behoefte aan informatie over wat er speelt
 2. weke opstelling nodig is

 

 sociaal openbaar inloop

 

 1. huisarts
 2. Alzheimercafť
 3. Steunpunt Mantelzorg

 

 

I

 1. behoefte aan erkenning van de situatie
 2. behoefte aan adviezen en informatie
 3. contact met lotgenoten

 

 

 eerste lijnszorg
 1. huisarts
 2. ouderenadviseur
 3. logeerhuis/zorghotel
 4. ontmoetingsgroep
 5. Alzheimer cafť

 

II

 1. contact met lotgenoten
 2. informatie over het ziektebeeld
 3. behoefte aan ondersteuningbij mantelzorg
   
 screening
 1. groepsgesprekken
 2. individuele gesprekken bij instellingen
 3. ontmoetingsgroep
 4. Alzheimercafť
 

III

 1. tijdelijke overname van de zorg voor het familielid
 2. advies nodig over de situatie
 3. advies nodig over vervolg van behandeling
 4. voorlichting
 intensieve zorg

 

 1. Individuele gesprekken en contacten met andere familieleden in GGz-instelling / Alzheimercafť
 2. tijdelijke opname in zorghotel, algemeen ziekenhuis (transitorium) of GGZ instelling (Dijk en Duin)
 3. dagbehandeling verpleeghuis

IV

 1. permanente overname van de zorg
 2. begeleiding bij het loslaten van de zorg voor familielid
 3. goede voorlichting
 4. contact met lotgenoten

 

  langdurige opname
 1. gespreksgroep in het verpleeghuis voor familieleden
 2. individuele gesprekken met behandelaren
 3. Alzheimer Cafť

 

 

 

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

  Free counter and web stats

           [ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.