Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
  Gastenboek ][ Guestbook
  Route Hulp ][ Travel Help
 
                Naar Huis ][ Back HomeHygiŽnecode en HACCPElke instelling in de gezondheidszorg moet de veiligheid van de maaltijden kunnen waarborgen. Sinds eind 1995 zijn alle organisaties die zich bezig houden met het bereiden, bewaren, transporteren en/of verstrekken van voeding wettelijk verplicht te werken met een systeem dat de voedselveiligheid moet beheersen: HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).


HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen

Het Voedingscentrum heeft, samen met andere betrokkenen, een 'HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen' ontwikkeld om de veiligheid van maaltijden voor de consument te waarborgen. Deze hygiŽnecode is geheel gebaseerd op HACCP. In de hygiŽnecode zijn alle deelprocessen geanalyseerd op risico's voor de veiligheid van de voedselverstrekking. Dit betreft o.a. bestellen, ontvangst van goederen, opslag, bereiding, serveren, transport en afwas. Voor de risicovolle punten waarin besmetting of vervuiling kan optreden zijn beheersmaatregelen aangegeven. De hygiŽnecode geldt niet alleen voor de centrale keuken, maar is ook van toepassing op het serveren, bewaren en bereiden op de afdeling, activiteitenbegeleiding of in restaurant of woonvorm.

Het is eveneens wettelijk verplicht hygiŽnecodes eenmaal per vier ŗ vijf jaar te evalueren en zonodig aan te passen. Voor de zorginstellingen wordt in 2007 met het werkveld een aangepaste versie van de 'HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen' ontwikkeld. Deze hygiŽnecode zal medio 2008 als online versie op de website van het Voedingscentrum  Link geplaatst.

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) gebruikt de hygiŽnecodes als basis voor de controle en het toezicht.

 

HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in woonvormen

In 2006 is in opdracht van de Verenigingen in de Gezondheidszorg met het werkveld een nieuwe HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in woonvormen ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is dat er bij woonvormen geen complexe handelingen worden verricht bij het bereiden van maaltijden. Daarom is deze hygiŽnecode gebaseerd op goede hygiŽnische praktijken en niet op het HACCP-systeem. Complexe handelingen zijn bijvoorbeeld het bereiden, inkoelen en enkele dagen bewaren van een aantal maaltijden om deze op een later tijdstip te verwarmen voor consumptie. Dit wordt in woonvormen sterk afgeraden.

De nieuwe 'HygiŽncode voor de voedingsverzorging in woonvormen' is nu beschikbaar. De hygiŽnecode is vanaf 1 mei 2007 van kracht. De nieuwe code vraagt om minder registratie en biedt organisaties richtlijnen voor de bouw en inrichting en ondersteuning bij scholing van medewerkers.

HygiŽnecode woonvormen

Een woonvorm wordt in de hygiŽnecode als volgt omschreven: Een kleine groep bewoners die (naar behoefte) zorg en ondersteuning krijgt van een vast team van medewerkers. De is woonruimte herkenbaar als 'huis'. Er wordt een 'gewoon' huishouden gevoerd, door samen te eten, af te wassen, boodschappen te doen en eten te koken. De bewoners richten zelf het dagelijks leven in, zo bepalen zij bijvoorbeeld zelf wanneer ze opstaan, eten en naar bed gaan.

Wat is nieuw?

Nieuw in de HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in woonvormen zijn:

  • De omschrijving van een woonvorm.
  • Het uitgaan van goede hygiŽnische praktijken, waarbij registratie niet is verplicht.
  • Richtlijnen voor de bouw en inrichting van een woonvormkeuken.
  • Audiovisueel materiaal voor ondersteuning bij instructie/bijscholing van begeleiders.

Evaluatie hygiŽnecode woonvormen

Het Voedingscentrum heeft in opdracht van ActiZ, GGZ Nederland en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in 2005 het woonvormgedeelte van de 'HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in woonvormen, kinderdagverblijven, dienstencentra en bij uitbrengmaaltijden' geŽvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie zijn opgenomen in de nieuwe hygienecode voor woonvormen.

HygiŽnecodes moeten verplicht eenmaal per vier jaar worden geŽvalueerd. De huidige hygiŽnecode voor kleinschalige woonvoorzieningen leverde zo veel problemen op dat de evaluatie eerder is gehouden. Na gesprekken met de brancheorganisaties, het ministerie van Economische Zaken (project tegenstrijdige regelgeving) en het werkveld is besloten om de administratieve lasten voor begeleiders in woonvormen substantieel te verminderen. In de nieuwe HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in woonvormen is registratie geen verplichting meer.

Eind januari 2007 is de 'HygiŽnecode voor de voedingsverzorging in woonvormen' naar de directies van alle leden van ActiZ, GGZ Nederland en de VGN gestuurd.

HygiŽnecode zorginstellingen

Naast de hygiŽnecode woonvormen is er ook een 'hygiŽnecode zorginstellingen'. Het voedingscentrum start in februari 2007 met de evaluatie van deze 'hygiŽnecode zorginstellingen'.

Bijeenkomsten

Het voedingscentrum organiseert samen met de brancheorganisaties ActiZ en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland bijeenkomsten voor de leden. Informeer hiervoor bij uw brancheorganisatie.

Lees meer:Het Voedingscentrum bericht over ontwikkelingen in de HygiŽnecode Zorginstellingen
 


 

 

Bron: nieuwsbrief HygiŽnecode Zorginstellingen Voedingscentrum        

 

 

Voor het laatst bijgewerkt: november 2007

                                                                         [ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster Nel Koppers   ©2002-2007 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.