Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
 • Dementie: Lewy body dementie

  Wat is Lewy body dementie?
  De Lewy body ziekte, ook wel ziekte van Lewy body genoemd, werd voor het eerst beschreven door een groep Japanse artsen in 1961. Tot voor kort werd de ziekte als een zeldzame vorm van dementie beschouwd. Kenmerkend zijn de met schommelingen gepaard gaande achteruitgang in het geestelijk functioneren en de aanwezigheid van verschijnselen van parkinsonisme. Dit laatste betreft onder andere tremor, stijfheid, langzame beweging, een gebogen postuur en een afwijkende manier van lopen.

  Ontstaan
  De naam Lewy body ziekte is ontleend aan de typische veranderingen die optreden in de hersenen. Lewy bodies (lichaampjes) zijn abnormale inkapselingen van eiwit-bevattend materiaal in hersencellen. De theorie is dat deze eiwitten, vooral ubiquitine, worden afgezet als een hersencel gevaar loopt, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van een giftige stof. Nieuwe technieken in het onderzoek van hersenweefsel hebben de opsporing van Lewy bodies mogelijk gemaakt. Ook bij Parkinson en Alzheimer Lewy bodies worden ook aangetroffen bij patiŽnten die lijden aan de ziekte van Parkinson. De abnormale eiwitafzetting is dan met name te vinden in de zogenaamde substantia nigra. Dit is een klein, in de hersenstam gelegen gebied dat te maken heeft met bewegingscontrole.

  Ziekteproces
  Pas vanaf 1961 is de Lewy body dementie als apart ziektebeeld herkend, door het voorkomen van de volgende symptomen: wisselende verwardheid, hallucinaties (meestal levendige niet op de waarheid berustende beelden, zoals het zien van mensen en dieren) en loopstoornissen die veel op de ziekte van Parkinson lijken (Parkinsonisme). de verwardheid wordt gekenmerkt door geheugen-en oriŽntatie stoornissen, een zeer wisselende aandacht en concentratie, onrust en soms "plukken" aan dekens of kleding. Andere (begeleidende) symptomen kunnen zijn: flauwvallen, wanen depressie, slaapstoornissen en gehoorshallucinaties. Vaak reageren de patiŽnten averechts of met veel bijwerkingen op de gebruikelijke medicijnen die bij hallucinaties en onrust gegeven worden zoals bijvoorbeeld haloperidol (deze groep van medicatie wordt ook wel de "klassieke neuroleptica" genoemd) en op medicijnen die bij de ziekte van Parkinson worden gegeven. PatiŽnten met het vermoeden van een Lewy body dementie moeten verwezen worden naar specialistische centra zoals bijvoorbeeld geheugenklinieken, omdat door ervaring de symptomen eerder herkend worden, terwijl de behandeling vaak lastig is.

  In het begin van de ziekte is de dementering meestal licht, waarbij vooral problemen als aandachtsstoornissen opvallen. Ook zijn er vaak benoemproblemen, maar het geheugen en het uitvoeren van handelingen blijven meestal lange tijd goed. Al vroeg in het ziekteproces kunnen visuele hallucinaties (dingen zien die er niet zijn) optreden, waardoor de dementie niet altijd gemakkelijk is te herkennen*. De mate van dementie is uiterst variabel van dag tot dag, en ook de verschijnselen van parkinsonisme kunnen sterk wisselen. Veel Lewy body ziektepatiŽnten maken frequent perioden van verwardheid door. Ook komen andere symptomen van geestelijke achteruitgang voor zoals depressiviteit en wanen.

  Bij een aantal patiŽnten komt de verschijnselen van parkinsonisme in geringe mate en in lichte vorm voor en pas in een laat stadium. Bij ongeveer een kwart van de Lewy body ziekte patiŽnten zijn ze juist hevig en begint de ziekte ermee. Bij deze patiŽnten wordt dan vaak eerst de diagnose 'ziekte van Parkinson' gesteld. Later blijkt het dan te gaan om een combinatie van dementie en parkinsonisme en wordt de diagnose verfijnd tot Lewy body ziekte.

  Relatie met Ziekte van Alzheimer
  Uit hersenonderzoek bij overleden AlzheimerpatiŽnten is gebleken dat circa een kwart van de patiŽnten ook Lewy bodies heeft. Deze worden niet alleen in de hersenstam aangetroffen maar ook verspreid over de hersenschors. Deze combinatie van hersenveranderingen is waarschijnlijk de reden waarom de verschijnselen van de ziekte van Lewy body bij sommige patiŽnten sterk aan de ziekte van Alzheimer doen denken, bij andere weer aan de ziekte van Parkinson en bij de rest aan een combinatie van deze twee ziekten. Sommige onderzoekers spreken over de Lewy body vorm van de ziekte van Alzheimer, anderen beschouwen de Lewy body ziekte als een op zichzelf staande ziekte.

  Onduidelijkheid bij behandeling
  Recentelijk krijgt de ziekte van Lewy body meer aandacht. Men kan eigenlijk spreken van een 'herontdekking'. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over bepaalde aspecten van behandeling. Volgens sommige onderzoekers zijn de verschijnselen van parkinsonisme redelijk goed te behandelen, andere onderzoekers achten dit echter niet mogelijk. Ondanks alle contro-verse is het van belang dat het onderzoek naar de ziekte van Lewy body verder doorgang vindt omdat dit veel vragen over de ziekte zelf kan ophelderen en ook kan bijdragen aan kennis over verwante aandoeningen.

   

  Met dank aan Alzheimer Nederland en de Hersenbank


  Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15 december2004

  NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.