Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 

 
Opname

 Opname procedure
 Observatieperiode
 Zorg en behandelingsplan
  MDO


Opname procedure

Op de dag van opname komen de meeste cliënten met familieleden of kennissen naar het verpleeghuis. U meldt zich bij de receptie of wordt eerder opgevangen door de contactpersoon van de Familieraad. Deze vorm van opvang is van toepassing bij opname op een psychogeriatrische afdeling.

  • Bij opname op een somatische afdeling verzorgt een medewerker van de afdeling een rondleiding en handelt de benodigde administratieve zaken af.
  • Bij opname op een psychogeriatrische afdeling wacht de contactpersoon van de Familieraad de nieuwe bewoner en zijn/haar relatie op. De contactpersoon van de Familieraad geeft ondersteuning, informatie [mondeling en schriftelijk d.m.v een Informatiekrant] en waar mogelijk antwoord op de gestelde vragen, of komt hier op een later tijdstip op terug. De aandacht gaat zowel uit naar de nieuwe bewoner als naar de begeleidende relatie. Deze begeleiding wordt als zeer positief aangemerkt bij de relaties. Vooral zij die het emotioneel moeilijk hebben, vinden het een steun om met "lotgenoten" te kunnen praten. Indien u behoefte heeft aan een rondleiding door het huis, is het mogelijk na afloop van het opnamegesprek, of indien gewenst op een later tijdstip, met de contactpersoon van de Familieraad.  De contactpersoon van de Familieraad zal u wijzen op de vele mogelijkheden die het huis biedt.
  • De afdelingsarts komt bij u langs voor een gesprek, een lichamelijk onderzoek, het bespreken van het eventuele gebruik van medicijnen en andere zaken. Met de voedingsassistent bespreekt u het maaltijdengebruik waaronder het menukeuzesysteem.
  • Bij opname in het verpleeghuis wordt uw kleding voorzien van een merk. Dit voorkomt eventueel zoekraken. Ook wordt geadviseerd uw gebitsprothese en bril te laten merken. Verantwoorde kleding kopen, houdt in dat de kleding heet gewassen moet kunnen worden. U vindt een aantal adviezen in de folders "Verantwoord kleding kopen voor mensen in instellingen" en "De 10 top tips" Deze folders ontvangt u bij opname. Ze zijn ook beschikbaar op de afdeling. U kunt het wassen van kleding in eigen beheer houden, door het mee te geven aan [bijvoorbeeld] familie. Er is ook een speciale wasserij. Daar het traject langer duurt, wordt u gevraagd wat extra kleding/ondergoed te kopen. Bij uitbesteding dient u rekening te houden met extra kosten.  

Observatieperiode
De eerste periode van maximaal zes weken dient als observatieperiode. Deze periode is belangrijk om uw zorgvraag nauwkeurig in kaart te brengen.
Tijdens de observatieperiode wordt samen met u een zorgplan opgesteld. Als er sprake is van geheugenstoornissen gebeurt dit samen met de wettelijk vertegenwoordiger. In het plan wordt vastgelegd met welk doel welke zorg nodig is. Tevens vermelden zij uw eigen aandeel in de zorg en behandeling. Er wordt regelmatig bekeken of het zorgplan naar tevredenheid verloopt. Het zorgplan wordt met u of uw vertegenwoordiger en in het multidisciplinair team besproken. Mocht het nodig zijn, dan passen zij uw zorgplan aan. 

U heeft tijdens uw verblijf niet altijd volledige privacy. 
Bijvoorbeeld als u geen eigen kamer heeft. Wanneer u persoonlijke zaken wilt bespreken, kan er gezorgd worden voor een geschikte ruimte. U weet dat de medische - en persoonlijke gegevens genoteerd worden. Om uw privacy te kunnen waarborgen, worden alle gegevens beschermd tegen misbruik en inzage door onbevoegden. Conform de wet Ďbescherming persoonsgegevensí is er een regeling bij uw afdelingshoofd beschikbaar. Uw zorgverleners en behandelaren zijn verplicht om een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens die betrekking hebben op uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier, met uitzondering van de gegevens die afkomstig zijn van derden en niet over uzelf gaan. Anderen mogen uw dossier alleen inzien als u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Dit geldt ook voor uw naaste familieleden.


Zorg en behandelingsplan

  • bij opname in het verpleeghuis;
  • bij de start van de dagbehandeling;
  • of wanneer op andere wijze verpleeghuiszorg wordt ingezet 

wordt een voorlopig zorgplan opgesteld. Dit gebeurt in overleg met arts, verpleging en cliŽnt (of zijn/haar vertegenwoordiger) zelf. 
Regelmatig wordt dit plan geŽvalueerd en bijgesteld. Eveneens in overleg met cliŽnt en/of vertegenwoordiger.

www.clifa.nl/ClifaZorgplan.html


MDO

Bij een behandeling in een verpleeghuis zijn altijd meerdere deskundigen betrokken. Onder verantwoordelijkheid van de
verpleeghuisarts en teamleider bieden zij optimale zorg. Zij overleggen regelmatig over de zorg en behandeling voor iedere bewoner. Dit gebeurt in een zogenaamd multi disciplinair overleg (MDO).

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 8 juni 2005

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

                                                                                                          About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.