Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Depressie bij dementie

Stemmingsklachten kunnen bij dementiepatiŽnten sterk wisselen, van dag tot dag, waardoor je de ene week denkt dat er een depressie is en de volgende week weer niet. Bovendien is het niet helemaal duidelijk of de klachten van een depressie bij dementiepatiŽnten anders zijn dan bij niet-dementen. Hier is wel onderzoek naar gedaan maar die spreken elkaar nog wel eens tegen.

Waarschijnlijk ziet een depressie bij dementiepatiŽnten er niet echt anders uit, behalve misschien bij een ernstige dementie. Dan kan soms een atypische presentatie voorkomen, bestaande uit bijvoorbeeld gedragsstoornissen zoals schreeuwen, slaan of automutilatie zonder dat de andere depressiekenmerken zo duidelijk aanwezig zijn.

Er is wel overeenstemming over het feit dat somberheid en interesseverlies de meest gebruikelijke kenmerken zijn bij depressieve dementiepatiŽnten. De overige 'gebruikelijke' depressiesymptomen die kunnen voorkomen zijn schuldgevoelens, minderwaardigheidsgevoelens, suÔcidaliteit, slechte concentratie, verminderde eetlust en gewichtsverlies, (door-) slaapstoornissen, moeheid, obstipatie etc. Het lastige is dat sommige van deze klachten, bijvoorbeeld minder interesse, slechte concentratie en slaap, ook kunnen voorkomen bij dementie zonder depressie.

Het is daarom niet alleen belangrijk om te observeren of bepaalde klachten voorkomen, maar vooral ook te observeren (of aan de familie te vragen) of deze klachten toenemen.

 

Aandachtspunten voor observatie:

Initiatief :

 • Neemt patiŽnt initiatieven om de dag zo veel mogelijk op een zinvolle manier in te vullen?
 • Besteed patiŽnt uit eigen beweging aandacht aan zelfzorg, binnen de gegeven mogelijkheden.?
 • Maakt patiŽnt zelf zijn/haar wensen kenbaar?

Lichamelijke beleving:

 • Heeft patiŽnt meerdere frequent terugkerende lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, misselijkheid etc?
 • Geeft patiŽnt aan altijd een moe gevoel te hebben of meer moe te zijn dan anders?
 • Heeft patiŽnt zin in eten en/of drinken, neemt patiŽnt (wekelijks) in gewicht af?
 • Bestaat er duidelijke moeite met de stoelgang?
 • Is patiŽnt traag in praten, bewegingen en reageren of is er juist sprake van rusteloosheid, veel rondlopen, handenwringen?

Dag/nacht ritme:

 • Kan patiŽnt moeilijk in slaap komen?
 • Is er sprake van slapeloosheid, of wordt patiŽnt veel wakker tussendoor?
 • Kan patiŽnt moeilijk uit bed komen 's ochtends?
 • Slaapt patiŽnt veel op de dag of uit hier de wens toe?
 • Hoe laat wordt patiŽnt definitief wakker 's ochtends?

Stemming:

 • Geeft patiŽnt doodswensen aan?
 • Uit patiŽnt zich over het algemeen positief, negatief of neutraal in gesprek?
 • Is patiŽnt verdrietig, huilerig? Is er sprake van angst?
 • Hoe is de zelfwaardering? Piekert patiŽnt veel?
 • Toont patiŽnt interesse in zijn/haar omgeving?
 • Zijn er bezigheden waar plezier aan beleefd wordt, of is patiŽnt juist prikkelbaar?       

 

Met dank aan: J. Sanders, klinisch geriater en T. van Gelderen, 1e verpleegkundige
 

Gebruikers van het protocol: Altrecht GGZ | UMCU

 

Note:
De weergave van deze protocollen is algemeen. en valt onder geen enkele verantwoording van de Cliëntenfamilieraad 'Clifa' of het management van verpleeghuis Evean Oostergouw.

 

 

 Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2005

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.