Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help

    Naar Huis ][ Back Home

Delier

Delier is een voorbijgaande, i.p. omkeerbare psychische stoornis op basis van lichamelijke ontregeling. Kenmerken van delier zijn: stoornissen in de aandacht, stoornissen in het slaap-waakritme, stoornissen in cognitie, oriŽntatie en psychomotorisch gedrag en stoornissen van stemming en affect.
Het delier vormt een belangrijke bijdrage aan een verhoogd sterftecijfer, verlengde duur van ziekenhuisopname en verminderd functioneren op psychisch en lichamelijk gebied. Frequentie van het delier varieert bij ouderen opgenomen in een ziekenhuis van 14-56% tot 4-53,2% en 25%.
Op de gesloten opnameafdeling Den Eik CS (cognitieve stoornissen) van Altrecht bedraagt het aantal patiŽnten gediagnosticeerd (volgens DSM IV) met een delier ongeveer 10%.
Kwalitatief onderzoek naar ouderen met een delier geeft aan dat angst, verlies van controle en aantasting van integriteit de belangrijkste ervaringen zijn.
Delier bij ouderen met dementie presenteert zich niet anders dan bij ouderen zonder dementie. Delier uit zich in 3 vormen: hyperactief, hypoactief en een mixvorm. De verhouding is 1:1:3.

Aandachtspunten voor observatie:

Aandacht:

 • Is de aandacht goed te trekken en te behouden?
 • Is er sprake van bewustzijnsdalingen?
 • Is patiŽnt snel afgeleid, of wordt er op alle prikkels gereageerd?
 • Kan het onderwerp van gesprek vastgehouden worden?

Dag/nachtritme:

 • Is er sprake van inslaap of doorslaapproblemen?
 • Hoeveel uur per nacht slaapt patiŽnt?
 • Is er sprake van een meer dan 2 uur slapen op de dag?

Cognitie: 

 • Is er sprake van een plotselinge achteruitgang van geheugen en oriŽntatievermogen.
 • Is er een toename van spraak of begripsproblemen.
 • Is er apraxie ontstaan?
 • Is er een vermindering van meer dan 5 punten op de MMSE?

Gedrag:

 • Vertoont patiŽnt een verandering in zijn gedrag door: plukbewegingen, pakken van voorwerpen in de omgeving zonder functioneel te gebruiken, onrust, voortdurend bewegen, agitatie of agressie?
 • Is er noodzaak tot het instellen van middelen en maatregelen?

Stemming:

 • Is er sprake van angst?
 • Wat is de voornaamste oorzaak van angst?
 • Heeft patiŽnt last van hallucinaties en zo ja, zijn deze visueel, auditief of haptisch en waaruit bestaan deze?
 • Zijn er waandenkbeelden?
 • Hoe is de stemming te omschrijven?

Lichamelijk functioneren:

 • Maakt patiŽnt een zieke indruk?
 • Zijn er meerdere medicatieveranderingen in korte tijd geweest? (m.n. psychofarmaca.)
 • Is er sprake van een nog niet eerder gesignaleerd lichamelijk probleem, zoals kortademigheid, oedeem, problemen met het urineren/of ontlasting?

Met dank aan: J. Sanders, klinisch geriater en T. van Gelderen, 1e verpleegkundige
 

Gebruikers van het protocol: Altrecht GGZ | UMCU

Note:
De weergave van deze protocollen is algemeen. en valt onder geen enkele verantwoording van de Cliëntenfamilieraad 'Clifa' of het management van verpleeghuis Evean Oostergouw.

  Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.