Clifa logo
Contact

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help

    Naar Huis ][ Back Home

Lewy-Body Dementie

Lewy-Body Dementie begint tussen het 50-ste en 80-ste levensjaar. Vaak begint de ziekte met psychiatrische symptomen zoals visuele hallucinaties, wanen, agitatie, depressie en angst. De dementie is aanvankelijk mild en heeft een corticaal karakter. De dementie is progressief en heeft een wisselend beloop, dat wil zeggen dat het van dag tot dag kan variŽren. Dit fluctuerende beloop maakt dat dit ziektebeeld lijkt op een delier. Daarnaast treden er vaak Parkinsonachtige verschijnselen op zoals stijfheid en overgevoeligheid voor neuroleptica (zoals Haldol etc.)

PatiŽnten overlijden meestal zo'n 4 tot 6 jaar na het stellen van de diagnose. De diagnose wordt waarschijnlijk gemaakt aan de hand van het klinisch beeld en E.E.G.  Zekerheid is er pas bij obductie, zoals bij vele vormen van dementie.

Aandachtspunten voor observatie:

Aandacht:

 • Heeft patiŽnt moeite om zijn aandacht te richten of gericht te houden op 1 ding?
 • Is het mogelijk om de aandacht van patiŽnt te trekken, of om oogcontact te behouden?
 • Is patiŽnt snel afgeleid door van alles wat er om hem/haar heen gebeurd?
 • Bestaat er moeite met het volgen van wat er gezegd wordt of datgene wat hijzelf zegt?
 • Moeten vragen steeds worden herhaald?
 • Indien aandacht gestoord is, zijn er dan wisselingen op de dag waarneembaar?

Bewustzijn:

 • Is patiŽnt moeilijk wekbaar, in het geheel niet wekbaar of comateus?
 • Is patiŽnt slaperig, vallen de ogen regelmatig dicht, suf of zit frequent te knikkebollen?
 • Is er sprake van een verhoogd bewustzijn, hyperalert?
 • Zijn de ogen wijd geopend?
 • Is patiŽnt opgewonden of prikkelbaar?
 • Indien bewustzijn gestoord is, zijn er dan wisselingen op de dag waarneembaar?

Wegrakingen:

 • Is er sprake van kortdurende wegrakingen. Zo ja op welk moment en hoe ontstond deze.
 • Valt patiŽnt regelmatig? Zo ja, op welke momenten?

Hallucinaties:

 • Is er sprake van visuele, goed gedetailleerde hallucinaties?
 • Hoort, ruikt of voelt patiŽnt dingen of personen die er niet zijn?

Wanen:

 • Heeft patiŽnt een bepaalde beleving die niet op een reŽle gebeurtenis valt terug te voeren zonder dat er sprake is van hallucinaties.
 • Kan patient hallucinaties gedetailleerd omschrijven?

Parkinsonisme:

 • Is er sprake van stijfheid in 1 of meerdere ledematen?
 • Bestaat er moeite met lopen (met name met starten), stappen en draaien?
 • Loopt patiŽnt houterig zonder armbewegingen, voorovergebogen?
 • Maakt patiŽnt bewegingen met wijsvinger en duim die doen denken aan geld tellen (een zgn. rusttremor)?

 

Met dank aan: J. Sanders, klinisch geriater | T. van Gelderen, 1e verpleegkundige
Den Eik 1, Februari 2001

Gebruikers van het protocol: Altrecht GGZ | UMCU                     

 

   ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster   ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.