Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Richtlijnen: Vereniging van Integrale Kankercentra

 

Een belangrijke taak van de Vereniging van Integrale Kankercentra is het ontwikkelen en implementeren van landelijke oncologische richtlijnen. Richtlijnen hebben een multidisciplinair karakter en kunnen het gehele traject beslaan van preventie en screening, diagnostiek, behandeling, verpleging, verzorging, begeleiding (voorlichting en psychosociale zorg) tot en met palliatief terminale zorg. Richtlijnen worden voor het overgrote deel opgesteld op basis van Ďevidenceí, dat wil zeggen gebaseerd op resultaten uit onderzoek. Door het gebruik van richtlijnen kan harmonisering en uniformering van beleid worden bereikt. Richtlijnen dienen als leidraad voor de zorgverleners en vormen een kader voor patiŽnten en derden. Naast tumorgebonden richtlijnen voor diagnose en behandeling zijn er onder andere ook zorggebonden verpleegkundige richtlijnen en richtlijnen voor symptoombestrijding in de palliatieve zorg ontwikkeld.

 
Werkwijze
Richtlijnen worden ontwikkeld en actueel gehouden door de landelijke oncologische werkgroepen. Bij de totstandkoming van richtlijnen zijn zowel professionals als patiŽnten betrokken. De ontwikkeling is multidisciplinair, maar soms wordt gewerkt in monodisciplinaire subgroepen. Inhoudelijke goedkeuring vindt plaats door de wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen.

Het programmabureau richtlijnen van de VIKC stimuleert de ontwikkeling van landelijke richtlijnen en ondersteunt de landelijke werkgroepen daarbij. Ook coŲrdineert het programmabureau de invoering van de richtlijnen in een elektronisch bestand dat via internet kan worden geraadpleegd: Oncoline.

Oncoline
Via de internetsite
www.oncoline.nl kunnen zowel landelijke als regionale oncologische richtlijnen worden geraadpleegd. Er zijn zowel tumorgebonden als niet-tumorgebonden richtlijnen te raadplegen. De site biedt onder andere de mogelijkheid om pdf-versies van de richtlijnen te printen, e-mailen en opslaan.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over Oncoline kunt u contact opnemen met het landelijk programmabureau richtlijnen van de VIKC, telefoon 030 234 37 80 of e-mail
oncolinebeheerder@vikc.nl.
Implementatie
Bij de implementatie van richtlijnen in de ziekenhuizen spelen de regionale integrale kankercentra een belangrijke rol. Zij kunnen ondersteuning bieden aan onder andere de oncologiecommissies bij het maken van werkafspraken in de ziekenhuizen. Tevens kan het gebruik van de richtlijnen op ziekenhuisniveau geŽvalueerd worden door middel van documentatieprojecten, waarbij de dagelijkse praktijk van diagnostiek en behandeling van bepaalde tumoren in kaart gebracht wordt.


 

 


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 10 januari 2005

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.