Clifa ][ Counsel of clients nursing-home

Contact

Adres ][ Adress

Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help  
                                                                                                                                                                                                 Naar Huis ][ Back Home

 

 
 

 


Op grond van de
W
et
Medenzeggenschap Cliënten Zorginstellingen hebben cliënten van zorginstellingen inspraak in het beleid.
Dit gebeurt via een Cliëntenraad
                       

               
De CliŽntenfamilieraad 'Clifa' is een onafhankelijke raad. Zij behartigt de belangen van de cliŽnten|zorgvragers, die verblijven in verpleeghuis Evean Oostergouw, waardoor de zorgverlening kan worden afgestemd op hun wensen. Dit komt de kwaliteit van de zorg ten goede


 


 

 

Behandelmethoden ][ Treatment Methodology Patiëntenrechten ][ Patients-Rights Wet- en regelgeving ][ Law rules Behandelmethoden ][ treatment methods Protocollen ][ protocols Bewind ][ Curatele Clientenraad ][ Algemene info

 


 

 

Activiteiten ][ Activities Foto-overzicht leden ][ Pictures members Verpleeghuiszorg ][ nursing-care Activiteiten ][ activities council Zorgplan ][ careplan Fotooverzicht ][ Pictures

                                                                                                                                           

Voor het laatst bijgewerkt op: 31 mei  2005

 

          ][ About Evean zorg ][ contact webmaster ]] ©2002 by Clifa Zaandam The Netherlands.