Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Dementie: Vasculaire dementie

Wat is vasculaire dementie?
Na de ziekte van Alzheimer is vasculaire dementie de meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer 15% van de dementerenden lijdt aan deze vorm. Bij patiŽnten met vasculaire dementie zijn de bloedvaten in de hersenen beschadigd. Veel mensen met vasculaire dementie hebben dan ook een voorgeschiedenis van hart- en vaatlijden. Voor de dementie begon hadden zij bijvoorbeeld last van een chronisch hoge bloeddruk, hartritmestoornissen, diabetes, vaataandoeningen of TIA's (tijdelijke verstoring van de hersenfunctie door vermindering of afsluiting van de bloedtoevoer). Ook is het mogelijk dat iemand een of meerdere infarcten, ofwel beroertes, heeft doorgemaakt voor de dementie begon.

Wat gebeurt er in de hersenen van een patiŽnt met vasculaire dementie?
Bij patiŽnten met vasculaire dementie zijn de kleine bloedvaatjes in de hersenen beschadigd. Deze bloedvaatjes gaan stuk of raken verstopt, waardoor hersenweefsel afsterft. Als dit zich meermaals herhaalt, kan dementie ontstaan. Vroeger noemde men deze vorm van dementie ook wel ďmulti-infarct dementieĒ of ďarteriosclerotische dementieĒ.

Hoe verloopt vasculaire dementie?
Vasculaire dementie begint vaak meer abrupt dan de ziekte van Alzheimer. De verschijnselen nemen in de loop der tijd in ernst toe. Bij vasculaire dementie is sprake van het herhaaldelijk afsterven van beetjes hersenweefsel. Hierdoor kenmerkt de ziekte zich door een plotseling begin en een stapsgewijze achteruitgang. Hierbij kunnen overigens wel tussentijdse tijdelijke verbeteringen in het functioneren optreden. De ziekte ontstaat doorgaans tussen de 65 en 75 jaar, maar kan ook op jongere leeftijd voorkomen Vasculaire dementie kan ook sluipend beginnen waarbij de achteruitgang geleidelijk is. Dit wijst meestal op de ziekte van Binswanger, die ontstaat door beschadiging van vaten die diep in het hersenweefsel zijn gelegen. Naast de verschijnselen die men ook bij de ziekte van Alzheimer ziet, kan er een verlamming optreden, een plotseling spraakprobleem of slikproblemen. De verschijnselen waarmee de dementie begint, zijn afhankelijk van het gebied in de hersenen dat is beschadigd. Er zijn daardoor diverse typen vasculaire dementie, elk met zijn eigen verschijnselen.

Wat zijn de verschijnselen van vasculaire dementie?
De stoornissen die optreden zijn afhankelijk van de plaats in de hersenen die is aangedaan. Hierdoor zijn de ziekteverschijnselen niet voor iedereen hetzelfde, maar er is toch een aantal algemene verstandelijke , lichamelijke en emotionele verschijnselen te benoemen.

Wat zijn de verstandelijke verschijnselen van vasculaire dementie?
Bij vasculaire dementie zijn de geheugen- en oriŽntatieproblemen in eerste instantie veel minder opvallend dan bij de ziekte van Alzheimer. Zij treden wel in toenemende mate op, maar doorgaans in een wat later stadium. Regelmatig, vooral bij de ziekte van Binswanger, bemerkt men als eerste een vertraging van de snelheid van het denken, praten of bewegen. Er kunnen problemen met het gebruiken en begrijpen van taal zijn, problemen met het herkennen van voorwerpen of het uitvoeren van dagelijkse handelingen. Ook kunnen verstoringen optreden in het omgaan met veeleisende situaties en in het vermogen logisch te redeneren.

Wat zijn de lichamelijke verschijnselen van vasculaire dementie?
Wellicht het meest kenmerkende van vasculaire dementie is de combinatie van verstandelijke achteruitgang en lichamelijke verschijnselen. Als gevolg van de hersenbeschadiging kan een verlamming, spierverstijving of gevoelsverlies ontstaan. Hierdoor kunnen er problemen optreden met lopen, spreken, slikken of plassen. Er kan een nieuwe beroerte optreden, waarna nieuwe verschijnselen optreden of bestaande verschijnselen verergeren. Ook zijn er lichamelijke ongemakken die een gevolg zijn van de hart- en vaataandoeningen, zoals pijn op de borst, kortademigheid of vochtophoping. Met het voortschrijden van de ziekte wordt iemand in toenemende mate hulpbehoevend. De dementerende raakt de controle over het lichaam kwijt, wat tot lichamelijke complicaties kan leiden. Vaak moet de dementerende geheel verzorgd worden en zelfstandig eten lukt niet meer.

Wat zijn de emotionele verschijnselen van vasculaire dementie?
Mensen met vasculaire dementie kunnen zich lang bewust blijven van hun achteruitgang. Dit kan leiden tot sombere, of juist opstandige gevoelens. De buien van een dementerende kunnen snel wisselen en extreem zijn. Het ene moment zijn er tranen, even later een lachbui. Ook de helderheid kan variŽren, waarbij goede dagen worden afgewisseld met slechte dagen. Soms komen waanideeŽn en hallucinaties voor, dat de dementerende er bijvoorbeeld van overtuigd is te zijn bestolen. Tenslotte kunnen stoornissen in de initiatiefname ontstaan. De dementerende komt er steeds minder toe iets te ondernemen.

Hoe wordt de diagnose ďvasculaire dementieĒ gesteld?
Het stellen van de diagnose gaat stapsgewijs. Allereerst stelt de huisarts vast of er inderdaad sprake is van dementie. Daarna zal hij de patiŽnt doorsturen naar een gespecialiseerde instelling.

Zie ook het onderwerp: Hoe wordt de diagnose dementie gesteld?

In de gespecialiseerde instelling zal uitgebreid lichamelijk en psychologisch onderzoek worden uitgevoerd. Vaak worden dan deze of vergelijkbare testen uitgevoerd:

 • Bloedonderzoek: om uit te sluiten dat vitaminetekort, bloedarmoede, suikerziekte of ziekten aan organen zoals de schildklier, de nieren of de lever de oorzaak van de klachten is.
 • Neurologisch onderzoek: hierbij wordt de werking van het zenuwstelsel onderzocht.
 • Neuro-psychologisch onderzoek: een gesprek met een psycholoog waarbij hij met behulp van allerlei testen bepaalde functies van de hersenen onderzoekt.
 • Beeldvormend onderzoek (MRI of CT-scan): hierbij worden een soort foto's van de hersenen gemaakt en kunnen bijvoorbeeld hersentumoren of hersenbloedingen worden opgespoord.
 • EEG (hersenfilmpje): hierbij wordt de hersenactiviteit gemeten. Met behulp van deze techniek kan een depressie of een epileptische aandoening worden vastgesteld.

De diagnose wordt onder andere gesteld op basis van een MRI of CT-scan. Bij vasculaire dementie zal hierop een verstoring in de bloedvoorziening van de hersenen te zien zijn.

Is vasculaire dementie te behandelen?
De dementie zelf kan vooralsnog niet worden behandeld. Soms is het echter wel mogelijk bijkomende verschijnselen te behandelen, zoals sombere of angstige gevoelens en hallucinaties. Vaak ook zal men proberen de onderliggende hart- of vaatziekte te behandelen om verdere schade zo veel mogelijk te beperken.

Is vasculaire dementie te voorkomen?
Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door een slechte conditie van hart en bloedvaten Gevarieerd en niet te vet eten, matig zijn met alcohol, niet roken en regelmatig bewegen kunnen deze aandoening helpen voorkomen.

Alzheimer Cafť's
I
n 76 verschillende plaatsen worden onder de hoede van afdelingen van Alzheimer Nederland zogenaamde Alzheimer cafťs georganiseerd. Dit zijn maandelijkse terugkerende informele bijeenkomsten voor patiŽnten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Na een inleiding door een deskundige wisselen de aanwezigen met elkaar ideeŽn, informatie en ervaringen uit

 •  Alzheimer Cafť Zaandam 
 • Datum en tijd: 5-1-2005 19:00-21:30 uur 
  Datum en tijd: 2-2-2005 19:00-21:30 uur 
  Datum en tijd: 2-3-2005 19:00-21:30 uur 
  Datum en tijd: 6-4-2005 19:00-21:30 uur 
  Locatienaam: De Meerpaal 
  Adres en huisnummer: Tjotterlaan 174 
  Postcode en plaats: 1503 LE Zaandam 
  Tel: 075-6157625 

  Hoe zien de hersenen van patiŽnt met vasculaire dementie er uit?
  Bij patiŽnten met vasculaire dementie is de bloedtoevoer van bepaalde gedeelten van de hersenen afgesloten. In de afgesloten gedeelten sterven de hersencellen af. Dit is goed zichtbaar te maken met een CT-scan of een MRI. Bij een MRI worden een soort foto's gemaakt van de hersenen. Op de foto's zijn de gezonde hersendelen zwart-grijs. De witte plekken zijn (normale) holten in de hersenen. Wanneer witte plekken op ongewone plaatsen in de hersenen voorkomen (aangegeven met de gele pijlen) duidt dit op afgestorven hersenweefsel.

   

   

  Met dank aan Alzheimer Nederland


  Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 15 december2004

  NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

              About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact us ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.