Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Voeding

 

Eten en drinken doen we elke dag.

Voeding is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse zorg in het verpleeghuis.
Als cliŽnt heb je daar zeker iets over te zeggen, ook al ben je afhankelijk van zorg.
Dat is belangrijk want verpleeghuizen bieden niet altijd 'zorg op maat' als het gaat om eten en drinken. Het gaat daarbij om de volgende vragen:

 • Hoe wordt het eten bereid en opgediend?

 • Wat zijn de kwaliteitsnormen?

 • Waar eten de cliŽnten?

 • Wordt er rekening gehouden met ieders persoonlijke wensen?

 • Wat wordt gedaan voor cliŽnten die moeite hebben met eten?

 • Wat is het beleid bij cliŽnten die niet meer willen eten en drinken?

Deze vragen zijn in het verpleeghuis heel belangrijk!

Vijf typen eters in verpleeg- en verzorgingshuizen
 

Het NIVEL heeft in opdracht van de landelijke cateraar Albron onderzoek gedaan naar de voorkeuren van cliŽnten van verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van eten en drinken en ambiance.
Dit onderzoek heeft geleid tot een indeling in vijf typen eters ťn tot de ontwikkeling van een vragenlijst, waarmee de eetprofielen van cliŽnten van verpleeg- en verzorgingshuizen in kaart gebracht kunnen worden. Eetprofielen zijn Ďtypen etersí onderscheiden aan de hand van gewoontes en voorkeuren op het gebied van eten en drinken.
Albron gaat de eetprofielen inzetten in de Beter Eten Monitor waardoor haar dienstverlening nog beter kan worden afgestemd op de wensen van cliŽnten in zorginstellingen. In die monitor verzamelt Albron gegevens over wat cliŽnten belangrijk vinden bij eten en drinken.


De vijf onderscheiden eetprofielen luiden: de traditionele eter, de avontuurlijke eter, de gemakkelijke eter, de kritische eter en de dankbare eter. De traditionele eter eet het liefst wat hij van huis uit gewend is, hecht weinig belang aan een luxe maaltijd en houdt niet van gerechten uit de buitenlandse keuken in tegenstelling tot de avontuurlijke eter. De gemakkelijke eter lust bijna alles, vindt het fijn om samen met andere bewoners te eten, maar vindt een vriendelijke bediening belangrijk. CliŽnten die kritisch en kieskeurig zijn wat eten en drinken betreft en een verfijnde smaak hebben horen tot het type kritische eter. De dankbare eter is daarentegen niet erg kritisch of kieskeurig, klaagt nooit over het eten, heeft geen verfijnde smaak en vindt eten vooral een gezellige aangelegenheid.

Inzicht in typen eters van cliŽnten is essentieel om de zorg- en dienstverlening op dit gebied  te verbeteren. Dit sluit aan bij vraaggerichte zorg, waarbij het cliŽntenperspectief centraal staat en de cliŽnt de mogelijkheid heeft om zelf te kiezen. Het past ook bij de huidige aandacht voor het verbeteren van de voedingstoestand van deze doelgroep. Door rekening te houden met verschillende typen eters, kan de kwaliteit van leven van cliŽnten worden verhoogd.

Zorgorganisaties die de vragenlijst door hun cliŽnten, eventueel met hulp van hun familielid of verzorgende laten invullen en deze via NIVEL/Albron laten analyseren, krijgen inzicht in de Ďmixí van eetprofielen van hun cliŽnten. De zorgorganisatie kan de verdeling van de typen eters vergelijken met het maaltijdaanbod. Op die manier wordt duidelijk of het assortiment voldoende breed is om alle typen eters te bedienen.


De vragenlijst is ontwikkeld met behulp van een klankbordgroep van deskundigen op het gebied van verpleging & verzorging: voeding, facilitair management en zorg. De vragenlijst is afgenomen onder ruim 300 cliŽnten van verpleeg- en verzorgingshuizen en door NIVEL getoetst op validiteit en betrouwbaarheid.
 

Voor informatie over de ontwikkeling van de eetprofielen en de vragenlijst kunt u contact opnemen met het NIVEL: tel. 030 - 27 29 700 of via
j.peeters@nivel.nl.
Voor de mogelijkheden en de inzet van de Albron Beter Eten Monitor kunt u contact opnemen met Albron: tel. 030 - 66 95 722 of via
Jeroen.Helmink@albron.nl.

Het rapport Ontwikkeling eetprofielen van cliŽnten van verpleeg- en verzorgingshuizen, J.M. Peeters, A.L. Francke, A.P.A. van Beek, P.M.M. Spreeuwenberg en R.D. Friele en de bijbehorende Handleiding en vragenlijst Eetprofielen van cliŽnten van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gratis te downloaden via http://www.nivel.nl en www.albron.nl. Een gedrukte versie is te bestellen bij het NIVEL: tel.030- 27 29 700 of via receptie@nivel.nl


28 november 2006


  Klik hier voor meer informatie over voeding bij dementie
Voeding en het gewichtsverlies van patiŽnten met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Er worden praktische tips gegeven om voldoende voeding en vocht te gebruiken.

  Klik hier voor meer informatie over ambiance bij voeding

  Klik hier voor meer informatie over Scholingsmodule AVVV Handleiding Implementatie Multidisciplinaire richtlijn Verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden (externe link)

Waarom een richtlijn?

Om te bereiken dat verpleeghuizen goede en duidelijke afspraken maken over eten en drinken, is er een richtlijn ontwikkeld: de Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden. Oftewel: een richtlijn die voor verschillende zorgverleners, van verpleeghuisarts tot voedingsassistent, aangeeft hoe zij cliŽnten goede zorg kunnen bieden als het gaat om eten en drinken.

Vragen over eten en drinken in het verpleeghuis?

Voor  vragen, moeilijkheden met of zelfs klachten over het eten is het  verhelderend om de folder "Wat eten we vandaag?", informatie voor cliŽnten van verpleeghuizen over de richtlijn over voeding" te lezen.

 Lees hier de folder voor cliŽnten over de richtlijn vocht en voeding (pdf - 106kb)

  Klik hier voor meer informatie over Handreiking CliŽntenraden LOC & Richtlijn voeding Arcares

 • Handreiking voor cliŽntenraden behorend bij de 'Multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden'

  Speciaal voor de cliŽntenraden is een handreiking ontwikkeld.
  Deze handreiking is geschreven als leeswijzer voor de multidisciplinaire richtlijn verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden. In de richtlijn staan aanbevelingen die ervoor zorgen dat cliŽnten van verpleeghuizen voldoende drinken en goede voeding tot zich nemen. Met deze handreiking is het voor een cliŽntenraad gemakkelijker om de huidige stand van zaken rondom de vocht- en voedselvoorziening in de zorginstelling te vergelijken met de situatie zoals die wordt aanbevolen in de richtlijn. De cliŽntenraad heeft op die manier meer mogelijkheden om met de directie in overleg te treden als het gaat over het voedingsbeleid.

 Lees hier de handreiking voor cliŽntenraden behorend bij de 'Multidisciplinaire richtlijn   verantwoorde vocht- en voedselvoorziening voor verpleeghuisgeÔndiceerden' (pdf - 144 kb).

 Lees hier de Richtlijn (pdf - 750 kb: groot bestand!).

 

 

Verwijzingen: AVVV, LOC, Nivel

voor het laatst bijgewerkt op 28 november  2006

 

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

             ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.