Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
Ambiance bij Voeding


ĎBezoeker wil mee-eten met cliŽntí

Ruim tweederde van de bezoekers van zorginstellingen vindt dat familie en vrienden de mogelijkheid moeten hebben om mee te eten met cliŽnten. Binnen instellingen zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt of onbekend. Bovendien vermoeden de bezoekers dat het mee-eten helpt bij het genezingsproces van de cliŽnt. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het Nationale Zorgonderzoek - Voeding en Welzijn van Foodstep.

Onderzoek- en adviesbureau Foodstep uit Wageningen ondervroeg via internet bijna vijfduizend bezoekers van instellingen. Van dit aantal zegt 40 procent niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om al dan niet mee te eten met de cliŽnt. Van de bezoekers die hiervan wel op de hoogte zijn, geeft tweederde aan dat het in de bezochte instelling niet mogelijk was mee te eten.
Bij instellingen waar het mee-eten is georganiseerd, maakt de helft van de bezoekers hiervan ook daadwerkelijk wel eens gebruik. In de helft van die gevallen hoeft hiervoor vaak niets te worden betaald. Als er wel moet worden betaald, dan ligt de prijs gemiddeld rond de 6,50 euro. Daarbij is een groot verschil tussen de prijzen die instellingen vragen. De bezoeker is bereid 20 procent meer te betalen voor een maaltijd (7,87 euro), maar wil dan wel kunnen kiezen waaruit een maaltijd moet bestaan. Meer betalen dan de patiŽnt wordt geaccepteerd, maar horecaprijzen is voor tweederde van de bezoekers onacceptabel.


Emotie
De kwaliteit van de warme maaltijd wordt beoordeeld met een 6,7. Opvallend daarbij is de grote spreiding, de laagste waardering is een 4 en de hoogste een 9. De broodmaaltijd krijgt rapportcijfer 7, met een spreiding van 5 tot 8. Voor beide beoordelingen geldt dat de bezoeker een cijfer geeft op basis van wat hij van de patiŽnt hoort over de kwaliteit van het eten. Het is dus geen waardering van de maaltijd die de bezoeker eventueel zelf nuttigt.

Van de ondervraagden denkt 64 procent dat de kwaliteit van een maaltijd binnen instellingen waar zelf wordt gekookt beter is dan binnen instellingen waar niet zelf wordt gekookt. Foodstep denkt dat aandacht, emotie en beleving hierbij de centrale factoren zijn en niet het centraal of decentraal koken.
De helft van de bezoekers denkt dat medicijnen gedeeltelijk te vervangen zijn door goede voeding. Bovendien menen negen van de tien bezoekers dat eten in een gezellige ambiance een positieve invloed heeft op het welzijn van de cliŽnt.

Imago
Aan de hand van de resultaten komt Foodstep tot tien tips en conclusies.
* De bezoeker bepaalt het imago. Een negatieve ervaring wordt gemiddeld zes keer doorverteld, een positieve ervaring slechts ťťn keer.
* De eerste vijftien seconden bepalen het gevoel van Ďwelkom zijní.
* Ieder bezoeker is een potentiŽle cliŽnt die moet worden gekoesterd.
* Communiceer de mogelijkheden van de instelling aan bezoeker en cliŽnt.
* Behandel de bezoeker als gast, omdat die een belangrijke factor is bij het genezingsproces en welzijn van de cliŽnt.
* Weet hoe de instelling wordt gezien door de bril van de bezoeker en de cliŽnt.
* Imago wordt bepaald door de bezoeker en niet alleen door brochures en marketing.
* Maak ook beleid voor de bezoeker.
* Stel een duidelijk sociaal (koffie, soep) en commercieel (luxe *producten) productpakket op.
* Kwaliteit moet getoetst worden: meten is weten.

Juni 2004 kondigde staatssecretaris Ross (VWS) aan dat er een Michelin-gids voor verzorgings- en verpleeghuizen moet komen. Het is de staatssecretaris een doorn in het oog dat de kwaliteit van de huizen sterk uiteenloopt. Zij wil dat de waardering van bewoners over de zorg in de gids komt te staan.

Mevrouw Ross wordt op haar wenken bediend, zij het nog niet voor de totale zorg maar wel voor een belangrijk onderdeel van de zorg, namelijk eten en drinken. Op 4 april 2005 zal voor het eerst de Top 100 Voedingsdiensten van zorginstellingen in Nederland worden gepresenteerd met daarbinnen een Top 10 en de beste voedingsdienst van Nederland, die als hoogste onderscheiding de Food is Care Award 2005 in ontvangst mag nemen. De Top 100 zal worden uitgegeven in de vorm van een boekwerkje, een soort michelingids. De bekendmaking zal worden voorafgegaan door het Nationaal Voedingscongres en plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht tijdens de Nationale Food Week. Staatssecretaris Ross is verzocht om de eerste Top 100 bekend te maken en de Award uit te reiken aan de beste voedingsdienst van Nederland.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers zijn de Landelijke Organisatie CliŽntenraden (LOC), het Koksgilde Nederland en Hermes Uitgeverij Ė uitgever van de bladen GrootConsument en Ziekenhuis & Instelling - met ondersteuning van de vereniging van directies in de zorgsector (VDZ) en Arcares, de landelijke branchevereniging voor verpleging en verzorging.

Peter Vermijs, directeur LOC: ďWe staan vierkant achter dit initiatief. CliŽntenraden hebben wettelijke bevoegdheden onder ander ten aanzien van de voeding. Dit initiatief geeft hen een geweldige mogelijkheid om hun bevindingen over de kwaliteit van en de voorzieningen t.a.v. eten en drinken in zorginstellingen op papier te zetten en daarmee de basis te maken voor de top 100. En zo hoort het ook: de cliŽnt is immers koning. Ik ben er van overtuigd dat met dit instrument vanuit de cliŽnten een prima bijdrage wordt geleverd aan het meer en beter op de kaart zetten van het grote belang van goed eten en drinken in de zorgsector. Het LOC werkt dan ook graag actief mee aan dit nieuwe initiatief en roept alle cliŽntenraden op mee te doen aan de top 100Ē.

Sijbe Bonsma van Hermes Uitgeverij: ďAlle cliŽntenraden van zorginstellingen in Nederland Ė ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen - ontvangen in de eerste helft van november 2004 een vragenlijst, die gemakkelijk in te vullen is. Ook de directies en hoofden voeding/facilitair managers ontvangen een schrijven over dit initiatief en worden gevraagd de cliŽntenraden met raad en daad bij te staan bij het invullen van de lijst. Voor 1 januari 2005 hopen we dat een groot aantal cliŽntenraden de lijst retourneert. Een deskundige jury zal uit de inzendingen een top 100 samenstellen. Van deze top 100 worden de eerste 10 bezocht door een onafhankelijk inspectieteam, bestaande uit een lid van het platform voedingsdiensten en een vertegenwoordiger van een cliŽntenraad. Op basis van de rapportages wordt door de jury de definitieve top 10 vastgesteld en daarmee ook de nummer 1, de winnaar van de Food is Care AwardĒ.

Theo Pieper, vice-president van Koksgilde Nederland en voorzitter van het platform Voeding is Zorg: ďDit initiatief is een logisch vervolg op de activiteiten die het Koksgilde in samenwerking met Hermes Uitgeverij vorig jaar in gang heeft gezet. We hebben met een groep van tien hoofden voeding en facilitair managers Ė het zogenaamde platform Voeding is Zorg Ė een visie ontwikkeld op het belang van lekker eten en drinken in de zorg. Daarbij staat de cliŽnt/patiŽnt centraal.

Het is alom bekend dat de bewoner van een verzorgingshuis of de patiŽnt in een ziekenhuis de maaltijden als hoogtepunten van de dag beschouwen. Het management in zorginstellingen is er nog onvoldoende van doordrongen dat lekker eten en drinken in een gezellige ambiance met aandacht voor de gast en dus een goede service sterk bijdragen aan het welbevinden van die gast. Uit onderzoek van Foodstep blijkt ook duidelijk hoe belangrijk het is om juist hier meer aandacht aan te schenken.

Hans Becker, voorzitter van de Raad van Bestuur van Humanitas in Rotterdam gaat nog verder en stelt dat lekker eten en drinken leidt tot meer genot en minder zorg. In april van dit jaar hebben we een congres georganiseerd waarin verschillende organisaties in de zorg hebben gereageerd op die visie. Resultaat: we onderkennen de uitdaging allemaal, maar hoe pakken we het aan.

De Landelijke Organisatie CliŽntenraden (LOC), het Koksgilde en Hermes uitgeverij, de uitgever van de bladen GrootConsument en Ziekenhuis & Instelling hebben met ondersteuning van VDZ en Arcares de handen ineengeslagen en hebben twee lijnen uitgezet. De eerste lijn is dat we hoofden voeding en facilitair managers willen helpen om hun werk nog beter te doen door de visie helderder bij het management aan te kaarten. Dat hebben we gedaan met workshops in september jl. Zoín 160 mensen hebben hieraan deelgenomen. Daarnaast zetten we in dit najaar een vijftal regionale netwerken voedingsdiensten op, waar hoofden voeding/facilitair managers elkaar ontmoeten, van elkaar leren en mogelijk externe expertise kunnen raadplegen. De tweede lijn is de top 100 en de Food is Care Award, waarbij de cliŽntenraden een leidende rol spelen, zoals hiervoor vermeld. Een instrument om vanuit de gebruiker verbeteringen te bewerkstelligen in het totale welbevinden van de cliŽnt/patiŽnt met als middel lekker en gezellig eten en drinkenĒ.

 

Wie geÔnteresseerd is in dit netwerk kan kijken op www.koksgilde.nl
of bellen met het secretariaat: 0318-643093."

 

NB. De hierbij vermelde gegevens vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.