Clifa logo
 

Adres ][ Adress
Gastenboek ][ Guestbook
Route Hulp ][ Travel Help Contact
    Naar Huis ][ Back Home
                    
 
WET TOELATING ZORGINSTELLINGEN
 

     WTZi staat voor Wet toelating zorginstellingen. De WTZi vervangt de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV), de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening (TVWMD) en de bepalingen over de toelating in de Ziekenfondswet (Zfw) en AWBZ. Op deze pagina wordt de inhoud van de nieuwe regels en de gevolgen ervan voor zorginstellingen beschreven.

Het doel van de WTZi is om geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor de zorginstellingen te creŽren, door minder overheidsbemoeienis met de capaciteit en de bouw van zorginstellingen.

Om zorg te mogen leveren die ten laste komt van de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de AWBZ, moeten zorginstellingen een toelating hebben. Gaat een zorginstelling (ver)bouwen, dan moet hier bovendien in sommige gevallen een vergunning voor worden aangevraagd. De WTZi regelt dit.
Ook zijn er overgangsregels opgesteld van alle relevante wetten naar de WTZi.

De WTZi is op 1 januari 2006 in werking getreden. De toelating en het bouwregime worden onder de WTZi nader uitgewerkt in het
Uitvoeringsbesluit, de beleidsvisie en de beleidsregels.

Nieuwe informatie zal het ministerie VWS over de WTZi en de uitvoeringsregelgeving zo snel mogelijk verwerken.

 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie?

Vragen over toelatingen.

  Vragen over (vergunningen voor) de bouw kunt u contact opnemen met het College bouw zorginstellingen.

 

 

Bron: Met dank aan het ministerie van VWS


Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 25 oktober 2006 

NB. De hierbij vermelde gegevens zijn aanbevelingen, zij vallen onder geen enkele verantwoordelijkheid van de Clientenfamilieraad en of management van Evean Oostergouw

 

            About CLIFA ][ About EVEAN ][ Contact the webmaster ©2002 by Clifa Evean Oostergouw Zaandam NL.